התוכנית לפיתוח מנהיגות סביבתית

 

מגמה ירוקה – סטודנטים למען הסביבה הוא ארגון סטודנטים עצמאי, התנדבותי ולא מפלגתי, הפועל להעלאת המודעות, קידום ופתרון נושאים סביבתיים בארץ ולפיתוח תחושת אחריות לנושא בקרב הציבור בכלל והסטודנטים בפרט, באמצעים אקטיביסטיים. הארגון פועל לפיתוח מנהיגות סביבתית ולמאבק בעוולות סביבתיות-חברתיות בכל רחבי הארץ.

מגמה ירוקה, רח' השפלה 3 תל-אביב

טל: 077-2102003, פקס: 077-2102004    email: megama@green.org.il

>>פעילויות אחרונות
מפגש פעילי מגמה ירוקה מארח את גארי יורופסקי!
פעם היה כאן חוף. הגיע דחפור ועשה לזה סוף