אי חקיקה נגד סידוק הידראולי סכנה למקורות המים | עבודה שחורה

חברת "אפק" משתמשת בשיטת הפראקינג לקידוחי נפט ברמת הגולן. שיטה זו מזהמת את מקורות המים. נציגי ארגון "מגמה ירוקה" שהשתתפו בדיון שנערך בוועדת המשנה של ועדת המדע והטכנולוגיה דרשו חקיקה להגנת מקורות מים וסביבה.

לכתבה המקורית לחצו כאן

 

כרזה שעוצבה על ידי אמיתי סנדי

ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות דנה אתמול בנושא הסידוק ההידרולי והשפעותיו על מקורות המים, זאת בעקבות דו"ח הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה המאשש את הטענה כי שימוש בשיטת ה- "fracking" מזהם את מקורות המים באזורים בהם מתבצע קידוח.

הפגיעה הסביבתית כתוצאה משימוש בטכנולוגית הפקה בלתי קונבנציונליות הינה הרסנית ובפרט למקורות המים. במקרים של דליפה או אסון אף יכולה להוביל להרס מוחלט של מקור המים דוגמת הכנרת או מי תהום תת קרקעיים. דוגמאות להרס הסביבתי ניתן למצוא למשל בפנסילבניה , אוהיו  שבארה"ב אשר גרמו לזיהום מי שתייה בכימיקלים, רעידות אדמה ופגיעה נופית בלתי הפיכה. פגיעה במקורות מים וקידוחי נפט בלתי קונבנציונלי פוגעת כבר כיום במרקם החיים הכפרי בגולן ובפרט בחקלאים ברמת הגולן.

במהלך חודש מרץ מתעתדת חברת "אפק", אשר נשלטת ע"י תאגיד אמריקאי, לבצע קידוח ניסיון ומבחן הפקה, בטכנ' בלתי קונבנציונלית, סמוך לשמורת היהודייה ברמת הגולן. קידוחים בלתי קונבנציונליים אלו נמצאים באזור רווי מקורות מים אסטרטגיים למדינת ישראל בהם אגם הכנרת הניזון משני אקוויפרים, הבזלתי והתחתון מחבורת יהודה, וכן הנחלים הרבים בסביבת הקידוחים. כידוע, השכבה אליה קודחת החברה הינה שכבת מקור (Source Rock) שהינה מקור נפט לא קונבנציונלי, ובהתאם לכך שיטות ההפקה משכבה זו אינן קונבנציונליות וכוללות בין היתר שימוש בהחדרת נוזלים רוויים בכימיקלים שונים, מתכות כבדות, ממסים אורגנים וכדומה, לצורך המרצה והפקת הנפט. שיטות אלו דורשות קידוחי בארות רבים בפני השטח ושימוש בכמויות מים אדירות ואף לחצים גבוהים או חימום הקרקע להפקה.

כיום החוק הישראלי חסר בתקנות והוראות מדויקות ביחס לטכנולוגיות לא קונבנציונליות להפקת נפט, מצ"ב רשימה חלקית לנושאים הדורשים את טיפולה של הכנסת:

שקיפות –  הרכב נוזלי הסידוק, ציוד שישמש בתהליך, דיווח על פעולות בזמן אמת, שימוש במקורות מים ועוד.

שיתוף ציבור  – שיתוף ציבור באישור תוכניות הפקה, שיתוף ציבור בפיקוח ועוד.

אמצעי התמודדות עם אסון – פירוט הכלים והאמצעים הנדרשים לטיפול באסון, זיהום מים, דליפת נפט וחומ"ס.

תוכנית הפקה מפורטת – הערכת סיכון לרעידות אדמה, עמידות בארות ללחץ, איטום בארות, החזרה למצב קודם ועוד.

תקנות בטיחות וחומרים מסוכנים – ציוד בתהליך, חמורי בנייה, איטום בארות, טיפול בפסולת, מניעת רעש ועוד.

תקנות סביבתיות ובריאותיות – מניעת זיהום אוויר, קרקע ומים, הגבלה של חומרים כימיים בתהליך (BTEX ) ועוד.

בטחונות וערבויות כלכליות – חובת ערבויות ואמצעים במקרה של אסון ו/או דליפה ועוד.

חן מיגאל, מובילת המאבק נגד קידוחי הנפט המזהמים ברמת הגולן מטעם ארגון "מגמה ירוקה" אמרה במהלך הדיון בכנסת: "בחוק הנפט היום קיימות פרצות גדולות וחסרות אחריות המאפשרות ליזמים לעשות ככל העולה על רוחם על חשבון שטחים ציבוריים ששייכים לכלל תושבי ישראל ואין להם בלעדיות עליהם. מדובר כאן בסיכון גדול מדי של מקורות מים, שאם לא יעשה שינוי בחוק פשוט יזוהמו ללא היכר במקרה "הטוב" וילכו וידעכו במקרה הגרוע.  על הועדה  היום לפעול ולעצור את קידוחי הניסיון של חב' "אפק" ברמת הגולן עד להשלמת החקיקה להגנת מקורות המים והסביבה.

לראייתנו ולאור התחייבויות ישראל בוועידת פריז, יש לאסור כל הפקת נפט ו דלקים פוסילים בטכנולוגיות בלתי קונבנציונליות ובכלל במדינת ישראל. ובהתאם לתחזיות ולעתיד משק האנרגיה יש לפתח משק אנרגיה בר קיימא תוך פיתוח תחליפי נפט לתחבורה".

ארגון "מגמה ירוקה" דרש מהוועדה לגבש המלצות אופרטיביות לתיקוני החקיקה המתאימים להגנת מקורות המים והגבלה על טכנולוגיות בלתי קונבנציונליות להפקת נפט בישראל, ותגישן להערות הציבור.

אתר המאבק

הודעה מטעם "מגמה ירוקה"

נערך על ידי דליה