דו"ח סיכוניים סביבתיים במפרץ

נכתב על ידי מגמה ירוקה חיפה ואזרחים למען הסביבה

מגמה ירוקה ו'אזרחים למען הסביבה' מגישים לכם תמונת מצב עדכנית של הנעשה במפרץ חיפה. דוח זה המוגש לציבור, כולל סיכום של נתונים שהתפרסמו ע"י ממשלת ישראל (נתוני הגנ"ס, איגוד ערים, הלמ"ס, משרד מבקר המדינה) משנים 2014-2016.

עוצרים את הרחבת התעשיה המזהמת >>> http://www.green.org.il/atzuma-bazan

* מדיניות ההכחשה של משרדי הממשלה ובראשם המשרד להגנת הסביבה, לגבי בעית זיהום האוויר והתחלואה בחיפה עוברת כחוט השני בכל נושאי המחדל במפרץ: אוזלת יד מול התעשיות המזהמות והמסוכנות ביותר בישראל, בעיות אמינות ברגולציה, בעיות מהותיות בטיפול בחומרים מסוכנים, שהתפרסמו בהרחבה בדו"ח מבקר המדינה שהתפרסם ב 24/5/16 אולם כלל לא התפרסם בתקשורת.
לפני שבוע נשלח מהארגונים המובילים בחיפה מכתב הובלת הירוקים של חיפה, המבקשים להיפגש עם השר כחלון, כדי לעכב את החתימה על היתרי הפליטה המקלים של המפעלים המזהמים בישראל, עד היום לא נתקבל מענה.

* הדו"ח בודק בין השאר – מה התרחש בתחום חומרים המסוכנים במפרץ חיפה מאז מלחמת לבנון ומסקנות וועדת הרצל שפיר ועד היום, כולל פירוט נרחב מדו"ח מבקר המדינה שהתפרסם בנושא לפני חודש וכן מגיב בהתאמה להצהרות המשרד להגנת הסביבה במסגרת התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

* בהמלצות וועדת חנין 2014 נכתב בין השאר: "יש לשאוף לצמצם במסגרת התוכניות האלה את המפגעים בכלל ואת זיהום האוויר בפרט". בדוח זה נבקש לבדוק האם הפעולות שהתבצעו במפרץ חיפה על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, מאז ועדת חנין – תואמות את ההמלצה הזו, והאם הוסרו סיכונים שמאיימים על חייהם של מאות אלפי תושבי המפרץ.

* המשרד להגנת הסביבה מצהיר שוב ושוב במהלך השנה האחרונה שעד שנת 2018 יצמצם את זיהום האוויר בחיפה ב 50% אך הצהרות המשרד אינן תואמות כלל את המתרחש בפועל במפרץ חיפה.

* כתיבת הדוח בוצעה על ידי הארגונים מגמה ירוקה ואזרחים למען

לחצו כאן לדו"ח המלא >>