הארגונים הירוקים חוששים משיקול-דעת רחב מדי לותמ"ל | גלובס

אורי חודי

4 ארגונים ירוקים שלחו מכתב לוועדת הפנים של הכנסת לקראת הדיון ביום רביעי: "האוצר מקדם שינוי לרעה במטרות אלה וסותר את רוח החוק ואת מטרותיו. האם לציבור בפריפריה לא מגיע דיור להשכרה במחיר מופחת?"

לכתבה המקורית לחצו כאן

ביום רביעי הקרוב צפויה ועדת הפנים של הכנסת לדון בתיקון לחוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל). במסגרת הצעת החוק שעולה לדיון מוצע להכניס כמה שינויים מהותיים בחוק השנוי במחלוקת, שינויים שזוכים להתנגדות חריפה מצד ארגוני סביבה. החברה להגנת הטבע, ועמותות במקום, מגמה ירוקה, ואדם טבע ודין, כתבו לוועדת הפנים והביעו התנגדות לכמה מהתיקונים בחוק.

השינוי המהותי הראשון המוצע כולל הרחבה משמעותית של שיקול-הדעת בותמ"ל לקבוע כי מתחם שהוכרז כמתחם מועדף לדיור יוכל לגדול בעד 20% מהשטח המקורי שהוכרז בקבינט הדיור, וזאת בלי להחזיר את התוכנית לאישור נוסף של הקבינט. על כך כותבים ארגוני הסביבה: "מצב זה יוביל לכך שחומר הרקע והמידע המובא בפני 'קבינט הדיור' שבעזרתו חבריו אמורים להכריז על 'מתחמים מועדפים לדיור' יהיה חסר ולא יכלול מידע חיוני. הותרת שיקול-דעת רחב כל כך בעניין זה בידי הותמ"ל מייתרת בעצם את מנגנון ההכרזה ואת הבקרה והפיקוח ש'קבינט הדיור' אמור לקיים באמצעותו על תהליך הותמ"ל".

הצעה המקורית אפשרה לותמ"ל שיקול-דעת נרחב יותר, להגדיל את המתחם בשליש, ולכלול בו גם אפשרות לתוספת מתחמי תעסוקה ומסחר. סעיף זה רוכך, אך הארגונים הירוקים עדיין מתנגדים לאפשרות זו.

התיקון השני קשור לשיעור הדירות המיועדות להשכרה ארוכת טווח. החוק המקורי קובע כי כל תוכנית מועדפת לדיור תכלול 30% דירות המיועדות להשכרה ארוכת טווח, ומאוחר יותר נקבע כי במקומות שבהם ההיתכנות הכלכלית גבולית, ניתן יהיה לאשר תוכנית עם הפחתה בשיעור הדירות להשכרה עם נימוק מתאים לקבינט הדיור.

כעת, הצעת החוק מאפשרת מלכתחילה אפשרות להחריג תוכניות במחוז דרום וצפון וזאת ללא נימוק. על כך כותבים ארגוני הסביבה כי: "הקצאת דיור להשכרה הינה אחת ממטרותיו העיקריות של החוק… בכך שמשרד האוצר מקדם שינוי לרעה במטרות אלה סותר את רוח החוק ואת מטרותיו. האם לציבור השוכרים בצפון ובדרום לא מגיע דיור להשכרה במחיר מופחת?".

התיקון השלישי המוצע מתייחס לאפשרות של הותמ"ל לדון בתוכנית פינוי בינוי, רק במתחמים גדולים שכוללים בניית 1,500 דירות חדשות ומעלה. אישור הותמ"ל לתוכניות אלו יוכל לזרז את אישורן כאשר היום הן זקוקות לאישור הוועדות המקומיות כמו גם המחוזיות.

עם זאת, למרות שגם הארגונים הירוקים עצמם בעד בנייה במרקם בנוי על פי פריצה לשטחים הפתוחים, במכתב ההסתייגות לחוק נכתב: "התכנון בפרויקטים של פינוי בינוי חייב להיות רגיש ומעמיק, תוך שיתוף התושבים הגרים במקום, המאפשר להם להשפיע ולשנות אותו. העברת הסמכות לוותמ"ל, מעצם הגדרת מטרת הוועדה, תבטל את התכנון השיתופי הנדרש הזה. בנוסף, הפקעת תכנון פינוי בינוי מהוועדה המקומית והמחוזית יוביל לכאוס, מכיוון שהוותמ"ל מסתכלת בראייה מצומצמת (רק בגבול הקו הכחול של התוכנית) ואיננה מכירה את מאפייני היישוב כמו הוועדה המקומית או המחוזית, ולכן לא יכולה לתכלל את הצרכים הרבים של העיר".

את המכתב חותמים ארגוני הסביבה במילים: "שינויים אלה בחוק חוטאים לתכליתו החברתית כפי שהוצהרה בעת הקמתה ואף מותירה אותו ריק מתוכן חברתי. אשר על כן, הארגונים החתומים מתנגדים להצעת החוק מכל וכל".