היום בועדת המדע: נבלם הקיצוץ הדרמטי בתקציב הגנים הבוטניים

הודעה לעיתונות | 1.12.15

היום בועדת המדע: נבלם הקיצוץ הדרמטי בתקציב הגנים הבוטניים בישראל – העבודה להצלת הגנים ממשיכה

ארגון מגמה ירוקה: "הלחץ הציבורי עובד- יחד הצלחנו להציל את עתיד המחקר האקדמי וענף החקלאות בישראל"

היום, ה-1.2.15, התקיים דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת לגבי עיגון תקציב קבוע בחוק הגנים הבוטניים. הצעת הקיצוץ הדרמטי, קיצוץ של 97% מ-4,500,000 ל-100,000, שונתה בזכות פעילות הארגון הסביבתי מגמה ירוקה ומחאתם של אלפי אזרחים וסטודנטים, ביניהם מעל 200 אנשי אקדמיה, ל-2,000,000 ₪ בתקציב הנוכחי.

העלאה זו אינה מספיקה לצרכי 11 הגנים הבוטניים המוכרים בחוק הגנים הבוטניים בישראל. אנשי אקדמיה רבים הדגישו את חשיבותם של הגנים הבוטניים."…ה"מוצגים" בגנים הבוטניים הם יצורים חיים. הם אינם יכולים להישמר לדורות הבאים מוגנים בתיבות זכוכית. ללא טיפוח, מיון ושימור זהיר  – דינם נגזר. אין דין גן בוטני כדין גינה ציבורית, בה ניתן לחדש צמחייה לאחר תקופת הזנחה. הפעילות החינוכית בגנים אינה אפשרית ללא טיפוח נמשך וללא צוות חינוך פעיל ומסור. ההנחה שניתן לצמצם את תקציבם של הגנים ואלה ישרדו בכל מקרה – שגוייה מיסודה. הקיצוץ המוצע בתקציב יביא לכיליון של התשתית החשובה הזאת שהוקמה בעמל של עשרות רבות של שנים, ללא יכולת שיקום…".

בדיון השתתפו משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, משרד החינוך ועוד רבים, ביניהם התאחדות הסטודנטים ופעילי מגמה ירוקה. בדיון דיברו בוטנאים בעלי שם, כמו גם ראשי הגנים ופעילים סביבתיים, אשר הביעו דרישה להחזרת התקציב למצבו הקודם, ולעגן אותו בחוק על מנת להגן באופן מתמשך על המשך קיומם ותפקודם של הגנים הבוטניים.

נעמה ארקין, פעילה במגמה ירוקה מהפקולטה לחקלאות ברחובות, מובילה את הקמפיין למען הגנים הבוטניים ועובדת בגן הבוטני בגבעת רם: "אלפי אזרחים ומאות אנשי אקדמיה חתמו על העצומה להצלת הגנים ולקחו חלק אקטיבי במאבק על עתיד ההשכלה והחקלאות הישראלית, קיצוץ דרסטי כפי שתוכנן היה מוריד לטימיון שנים של השקעה, מחקר ועשייה שעתידים שמשנים מדי יום את פני החקלאות והמדע הישראלי. המאבק הוא לא רק על מיני צמחים ובעלי חיים אלא הוא מאבק על צביונה של החברה האנושית ולאן מועדות פניה- אני שמחה לגלות שהלחץ שהפעלנו כולנו מניב תוצאות ושיש עוד תקווה לאקדמיה, לביולוגיה ולדור העתיד של המדינה הזו ושנוכל כולנו להמשיך להתגאות באנשים שמפעילים את המערכות שאנחנו כ"כ אוהבים להתגאות בהם ובמוח הישראלי"

בישראל 11 גנים בוטניים שקיומם מעוגן בחוק הגנים הבוטניים. הגנים הבוטניים אינם מהווים רק ריאה ירוקה ושטח פתוח במרכזים עירוניים. הגנים עוסקים באופן שוטף בפעילות מחקרית, הצלה ושימור של זנים נדירים של ארץ ישראל ופעילות חינוכית המפגישה עשרות אלפי ילדים עם ערכי טבע ומורשת כל שנה.

הפגנה מול משרד החקלאות מגמה ירוקה