המשרד להגנת הסביבה: לא לאשר את ניסוי פצלי השמן | הידען

 

 

אבי בליזובסקי | 2.8.14 | הידען

לכתבה המקורית: www.mat.co.il/8sh

בחוות הדעת של המשרד נקבע כי הפרויקט עלול להביא לזיהומים חמורים באזור • לא קיימת הפקה של נפט בשיטה זו בשום מקום בעולם וחסר מידע רב שהינו הכרחי לאישור הפרויקט

המשרד להגנת הסביבה הודיע לוועדת התכנון והבנייה כי לאחר שבחן את המסמכים הסביבתיים שהגישו יזמי הפרויקט להפקת נפט מפצלי שמן, אין לבצע את הפרויקט. בשבוע הקרוב תתכנס הוועדה המחוזית בירושלים לתכנון ובנייה על מנת לאשר את קידוחי הניסיון להפקת נפט מפצלי שמן באזור שפלת יהודה ובפרט בחבל עדולם. עמדת המשרד קובעת כי לאחר בחינת כלל המידע, אין לאשר גם את קידוחי הניסיון.

חוות הדעת של המשרד קובעת כי הפרויקט עלול לסכן את הסביבה באופן בלתי הפיך ונימקה את החלטתה בסיבות הבאות:

  • גם לאחר בדיקת המסמך הסביבתי שהגיש היזם ובו מתוארת השפעת הפרויקט על הסביבה, ישנו מחסור במידע מהותי שיאפשר אישור מושכל של הפרויקט על בסיס מקצועי רחב.
  • כבר מהמידע הקיים כיום עולה כי הפרויקט עלול לפגוע באופן קשה במי התהום, בקרקע ובסביבה הרחבה כבר בשלב הניסוי ובוודאי בשלב ההפקה המסחרית.
  • לא קיימת הפקה של נפט בשיטה המבוקשת בשום מקום בעולם. הניסיון בעולם מצומצם ביותר וגם מתקני הניסוי הבודדים שקיימים בחו"ל לא הצליחו להביא לקידום הנושא.
  • קידום הפקת נפט מפצלי שמן סותר את מדיניות הממשלה לקדם תחליפי נפט לתחבורה ולהפחתת זיהום האוויר ופליטת גזי חממה.
  • השטח בו מתוכנן הפרויקט הינו שטח ייחודי וחשוב מאוד הן מבחינה אקולוגית, נופית והיסטורית. בנוסף, לשטח זה חשיבות גבוהה בהיבטי מגוון ביולוגי, מורשת ושטחים פתוחים לפנאי נופש ותיירות.

השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ: "לא נוכל להסכים לתהליך שכולנו יודעים כי תוצאותיו הסופיות הן קשות ביותר, גם לסביבה וגם לאנשים החיים בתוכה ובוודאי הרס של אחד המקומות היפים ביותר והמשמעותיים בישראל למדינת ישראל"

להתנגדות שותפים ראשי המועצות האזוריות שבהן נמצא שטח הרישיון שניתן לחברה היזמית יחד עם קואליציה רחבה של ארגוני הסביבה בישראל: קק"ל, החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, גרינפיס, חיים וסביבה, מגמה ירוקה, יוזמת האנרגיה הטובה ורשות הטבע והגנים.

כולם יחדיו נרתמו למאבק מתוך הבנה כי "פיילוט", או הניסוי של IEI, הוא סלילת דרך ישירה להפקה מסחרית, שבמסגרתה ובכפוף לחוק הנפט הארכאי, תקבל החברה זיכיון מלא על השטח, למשך עשרות שנים.

ניקול בכר, פעילה במגמה ירוקה: "אנו מתנגדים להפקת נפט בדרכים לא מוכחות שעלולות לפגוע בבריאות הציבור במי השתייה שלנו ובחקלאות, בין אם מדובר בשפלת יהודה, רמת הגולן או כל מקום אחר בארץ. מיזמים מסוג זה גוזלים את זכותה של ישראל לבסס את משק האנרגיה שלה על מקורות נקיים ומתחדשים."