הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 2015 | נייר עמדה

תא עירוניות בת קיימא במגמה ירוקה מברך על הקמתה של הוועדה לדיון בחוק הרשות – להתחדשות עירונית, אך מבקש להסב את תשומת לב חברי הועדה לכך שחסרים בו ערכים חשובים ומהותיים של התחדשות עירונית. אנחנו סבורים כי אין במדינת ישראל רק משבר דיור, אלא משבר עירוניות.

כיום ניתן למצוא בערים בישראל דירות למכירה ולהשכרה ועתודות בנייה גבוהות שאף אושרו בכל הערכאות הנחוצות. באזורים בהם הביקוש לדיור גבוה, עלות הדיור גבוהה גם כן וכך מרבית אזרחי המדינה כלל אינם יכולים להרשות לעצמם לגור באזורים עירוניים נעימים ומבוקשים. מצד שני, במקומות בהם קיים דיור בר השגה אין כמעט תעסוקה מתאימה ואין אפשרות לקיום עצמי – ועצמאי. רבות מתכניות ההתחדשות הנוכחיות לא משתלבות כראוי במרקם האורבני הקיים, ובמקום לחזק את מרכזי הערים ואת השכונות בו הן מתבצעות, הן מתנתקות מהן לחלוטין, ויוצרות תופעות של פרוור והחלשות המרחב העירוני שלהן, ויש לתקן עיוות זה. כדי שהרשות העתידה לקום תוכל למלא את מטרתה, קרי התחדשות הערים, עליה להכריז כי היא מקדמת ערים טובות, – מקיימות, שמאפשרות לאנשים שגרים בהן לשגשג ולפרוח. עליה לעודד יצירת מרחבים עירוניים מקיימים ומועילים לאדם, ובפרט להולך הרגל, הלא הוא המחולל האמתי והראשוני של מרחב עירוני בר קיימא וכלכלה עירונית בריאה. על תושבי הערים ליהנות מאיכות חיים, – בריאות וגישה נוחה לשירותים נחוצים, ולעודד ביקור של אורחים חיצוניים למטרות עבודה וביקור וכן לשם יצירת שיתוף פעולה בין עירוני. ערים אלה נסמכות על תשתיות מתאימות, תחבורה – ציבורית נוחה ויעילה, סביבה נקייה מזיהום ועשירה בטבע עירוני ועוד גורמים רבים. יישום פרויקטים הוליסטיים להתחדשות עירונית יסייע בפתרון משבר הדיור ובהפחתת יוקר המחייה .

כארגון סטודנטיות וסטודנטים וכמייצגים את הדורות הבאים, אנו דורשות ודורשים שחברי הוועדה יתאימו את החוק כך שיקדם עירוניות ולא רק "תוספת של יחידות דיור". על חברי הועדה לדאוג לכך שהחוק יביא לפתרון משבר העירוניות תוך יצירת התחדשות עירונית בת קיימא; זאת, בכדי שאנו והדורות הבאים אחרינו, נזכה באיכות חיים ורמת חיים נאותה ומקיימת תוך
צמצום הפערים החברתיים במדינה.

מצורף בזאת קובץ השינויים הנדרשים לסעיפים הקיימים בחוק עד לתאריך 5/1/2016 והתוספות הנדרשות. חתומים על הקובץ, תא עירוניות בת קיימא במגמה ירוקה וארגונים אזרחיים נוספים.

להלן השינויים המרכזיים הנוספים הנחוצים בחוק בראייתנו:

  1. ( 1) מנהל תקין: מטרות ויעדים שקיפות ובדיקה עצמית
    ● פעולותיה של הוועדה תהיינה שקופות, ותהיה לה היכולת לקדם או להטיל וטו על תכניות שאינן עומדות בקריטריונים שהגדירה ואינן מאפשרות התחדשות עירונית.
    ● הוועדה תגדיר יעדים שנתיים לביצוע התכניות המאושרות ותפעיל מנגנון בדיקה עצמית. קביעת מדדים כמותיים למיזם התחדשות עירונית.

( 2 ) הבטחת תועלת התושבים והעסקים הקטנים
מיזמים של התחדשות עירונית לא יפגעו בתושבים הנוכחיים ויכללו מענה שלם להבטחת איכות חייהם בטווח הארוך, בין אם בתחומי המיזם או במסגרת פתרון חלופי הולם. לשם כך – יתווספו שמונה נציגים שיחזקו את השיקולים החברתיים בהליכי התחדשות עירונית:
1 ) שני נציגי הארגונים הסביבתיים בישראל
2 ) נציג ארגוני התחבורה
3 ) חבר סגל של מוסד אקדמי המתמחה בתכנון ערים ואזורים, מדעי החברה או משפטים. הנציג יקבע ע"י האקדמיה הלאומית למדעים.
4 ) נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
5 ) נציג העסקים המקומיים
6 ) נציג הארגונים החברתיים העוסקים בנושאי רווחה, תכנון ומשפט, שיבחר ע"י מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
7 ) נציג הדורות הבאים

( 3 ) התחדשות עירונית בהתאם לתכניות מתאר ארציות, למשרד להגנת הסביבה ותסקיר עירוניות
בת קיימא
א. התחדשות בהתאם לתכניות המתאר הארציות.
ב. אימוץ רשמי של הסעיפים המפורטים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה תחת המסמך "העיר עובדת", ליצירת עיר המקיימת מרקם חיים לטובת הכלל בהווה ולטווח הארוך.
ג אימוץ רשמי של הסעיפים המפורטים בהנחיות משרד התחבורה תחת המסמך "הנחיות לתכנון רחובות בערים תנועת הולכי רגל", ליצירת רחוב נעים, נגיש ומזמין.
ד. אימוץ רשמי של הסעיפים המפורטים המתגבשים ע"י המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון תחת "כלי המדידה הישראלי לשכונות בנות קיימא", לתכנון מקיים של סביבות, שכונות מגורים וקהילות.
ה. קביעת קריטריונים מחייבים עבור תסקיר עירוניות בת קיימא יאפשרו לחברי הועדה לאשר תכניות בהתאם לתועלת שלהם עבור התושבים.

נדגיש כי:
– מלבד הגידול הרב באוכלוסיית ישראל, גדל שטח הדירות הממוצע בארץ לעומת המאה שעברה, וחל תהליך של פיצול בתי אב. כל אלה מעצימים עוד את הביקוש הגובר ליחידות דיור .
– עוד ועוד תכניות בנייה מאיימות על השטחים הפתוחים, וגם האמצעים שהוגדרו בתמ"א 35 לשמירה עליהם, נעקפים לעתים קרובות ע"י הממשלה.
– למרות הדרישה הרבה לדיור במחירים ברי השגה כ- 85% מהבנייה חדשה לִמגורים היא של בניינים בני יחידת דיור אחת או שתיים.
– ברחבי ישראל 700-500 שכונות עירוניות מתנוונות, ובהן מתגוררים בין 1.5 ל- 2 מיליון תושבים, המהווים עד 20% מאוכלוסיית המדינה. השכונות מאופיינות בדירות קטנות וחסרות ייחוד, באיכות בנייה ירודה ובמצב פיזי גרוע, בשטחים פתוחים נרחבים, ריקים ומוזנחים, במרחב ציבורי, שאינו תואם את צורכי התושבים, ובתכנון עירוני ותשתיות תחבורה מוטות רכב פרטי.
– עלות דירה חדשה בשכונה קיימת למשלם המסים נמוכה פי חמש מעלות דירה חדשה ביישוב חדש.
– עלות דירה חדשה בשכונה קיימת למשלם המסים נמוכה פי שניים מעלות דירה חדשה בשכונה חדשה בשולי היישוב.