חזון קיימות אורבנית

תא עירוניות בת-קיימא במגמה ירוקה פועל למען הציבור ואיכות חייו במרחב העירוני. מרבית האוכלוסייה מבלה את רוב חייה בתחומי הערים, ולכן למבנה העירוני השפעה מכרעת על איכות החיים והסביבה, הבריאות והכיס של כל אחד מאיתנו.

התא רואה את המרחב העירוני כמערכת אקולוגית חיה, החיונית לחוסן העירוני והקהילתי. מערכת זו מקיימת מכלול של קשרים בין חלקיה השונים ועם סביבתה. על-מנת לבסס עירוניות בת-קיימא עלינו להבין את מקומם הראוי והתפקיד של כלל הרכיבים בה: הרחוב, הכביש, הבית והבניין, השכונה, דרי העיר וכלל אורחיה, הטבע העירוני, הקבוצות, הקהילות, העסקים, העירייה והמדינה, וכן של כלל הפעילות המתרחשת בה, ובכלל זה את מקומו של החינוך והעלאת המודעות הסביבתית.

מתוך ידיעה ברורה שמעירוניות טובה כולם מרוויחים – אנו מציגים בזאת את החזון העירוני שלנו, במגוון נושאים רלוונטיים ליצירת אורבניות נכונה ומקיימת.

 

רחוב

ישראל תהיה מדינה בה כל משתמשי הרחוב – הולך הרגל, רוכב האופניים, האוטובוס, הרכב הפרטי הממונע ואחרים – יוכלו למצוא בו מקום בטוח, ירגישו שייכים אליו ויהיו שווים בין שווים. תשתית הרחוב העירונית תתוכנן כך שתוכל להכיל ולשלב את כולם וכולן – ועם זאת תכיר בשונות הקיימת בין המשתמשות והמשתמשים ותדע להתאים את עצמה למרקם השכונתי והאורבני המקומי. הרחוב יעוצב בהתאם לצרכים של כלל האנשים המתקיימים בו, דיירים ומבקרים כאחד, והוא יכיל מדרכות רחבות ובטוחות להולכי הרגל ובכללם בעלי מוגבלויות, שדרות ירוקות של עצים שיספקו צל וישמשו ריאות ירוקות, שבילי אופניים בטוחים, רציפים ומהירים, נת"צים בכבישים עם נגישות לעולים והיורדים לשפת המדרכה, וכן ישתלבו בו חזיתות מסחריות, תחנות תחבורה ציבורית, ספסלים, פינות ירק וצל ותשתיות עירוניות חיוניות. מצב זה יאפשר פיתוח חיי רחוב דינמיים ויצירת יחסי גומלין בין כלל המשתמשים, יתרום לאיכות הסביבה והחיים העירוניים ויהפוך את הרחוב בישראל למרחב ציבורי מגוון, נעים, בטוח ומלא חיים.

 

תחבורה

תחבורה היא הדם בעורקי המדינה והעיר. היא הכלי המאפשר ניידות, הגעה לכל מקום בבטחה, במהירות ובזול, היא מנגישה פעילויות חינוך, תרבות וספורט, מטשטשת מעמדות חברתיים, ומאפשרת ניוד אוכלוסיה בתוך המדינה. ללא רשת תחבורה יעילה העיר והשכונה יתמוטטו משימוש ברכב פרטי ממונע, ולעומת זאת רשת תחבורה יעילה ומעוצבת היטב תאפשר בחירה בדרכי התניידות ידידותיות לסביבה, אטרקטיביות ונעימות למשתמש, וזאת באופן שוויוני לכלל חלקי הציבור. אנו מאמינים שתחבורה מקיימת היא כזו אשר משמשת את כל שכבות האוכלוסייה ומייתרת את השימוש ברכב פרטי ממונע ברוב המקרים. על פי חזון הקיימות האורבנית, ישראל תהיה מדינה בה תחבורה ציבורית היא השיטה הנפוצה ביותר להגעה ממקום למקום, לכלל האוכלוסייה, תוך העדפת התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי. התחבורה הציבורית תאפשר מערכי פתרונות שונים, המשלבים שימוש באוטובוסים, ברכבות, רכבות קלות, באופניים ובהליכה ברגל. תתוכנן תשתית עירונית יעילה של נתיבי תחבורה ייעודיים, תחנות נוחות המתאימות לכלל עונות השנה, העדפה ברמזורים, שלטים אלקטרוניים ומידע נגיש. התחבורה הציבורית תאפשר לכל אדם להגיע ליעדו בזמן הרצוי לו, במחיר סביר ובאופן אמין – 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. בזכותה יופחתו משמעותית זיהום האוויר, תאונות הדרכים והפקקים. התחבורה הציבורית תתרום להתפתחות חיי רחוב, תצמצם את הפערים בין מרכז לפריפריה, תשפר את איכות החיים והסביבה ותהיה גורם מפתח להתמודדות עם יוקר המחיה.

 

טבע עירוני

ישראל תהיה מדינה שתשמור על ערכי הטבע שבה ושטחיה הירוקים – ובפרט במרחב העירוני, ובזכות כך יזכו כלל האזרחים החיים כאן והדורות הבאים, ללא הבדל השתייכות קבוצתית ויכולת כלכלית, ליהנות מהם ולהשתמש בהם. דבר זה יתאפשר ע"י תכנון מתחשב ומושכל, הכולל צמצום התפשטות הבנייה לשטחים פתוחים וטבעיים, העדפה של ריכוז הבנייה והצמדת בנייה חדשה לקיימת, התחדשות עירונית וציפוף השטח הבנוי בתוך הערים, הקפדה על שטחים פתוחים במרחב העירוני בהתאם למספר התושבים, הן ברמת השכונה והן ברמת העיר, ועל ידי טיפוח – על ידי התושבים ובשיתופם – של מרחבים מגבירי שפע, כגון גינות מאכל ותועלת, יערות-מאכל, בוסתנים, קירות וגגות ירוקים. צמחיית העיר תיבחר תוך התחשבות במשאבי המים, בהעדפה לצמחים מקומיים, ותעודד מגוון של בעלי-חיים. הטיפול בה יהיה מעוט אנרגיה ורעש ונטול רעלים. תתאפשר צמיחה של צמחי-הבר המקומיים, בפרט באתרים בלתי-מופרים ובעלי עושר טבעי, אך גם בגינות, בחורשות ובשדות. העיר תשתלב בסביבה הטבעית שלה, תוך שימור מגוון המינים של הטבע המקומי, בעלי חיים וצמחים, החשובים לשמירת החוסן האקולוגי של היישובים, הקטנת אי החום העירוני, זיהום האוויר והקטנת חשיפה למזיקים. כל אלו יאפשרו פיתוח ערים נעימות, בעלות ריאות ירוקות נרחבות, שיתאימו לפעילויות מגוונות בשעות הפנאי ויתרמו לאינטראקציה חברתית בין התושבים, יפחיתו את זיהום הסביבה, יספקו צל ויעלו את רמת החיים העירוניים ואיכותם.

 

בנייה ותכנון עירוני

ישראל תהיה מדינה שבונה ומתכננת את האזורים האורבניים שלה בתבונה, באופן מושכל ומעמיק, מתוך ראייה עירונית כוללת ותוך הסתכלות לטווח הרחוק, כך שהיא מביאה למקסימום את התועלת של כלל התושבים ואת איכות החיים העירוניים. התכנון האורבני יתמקד בפיתוח אזורים בנויים קיימים והרחבתם, על פני הקמתם של יישובים חדשים בשטחים פתוחים – בשאיפה לצופף את הערים הקיימות ולשפר את התשתיות בהתאם. התכנון העירוני יעודד תכניות של שימור והתחדשות עירונית וידגיש עירוב שימושים, שיתרום להפחתת השימוש בתחבורה ממונעת. כל מסמך תכנוני שהוא ישלב בתוכו תשתיות תחבורה ציבורית, רכיבה באופניים והליכה ברגל, ריאות ירוקות, מבני ציבור ושטחים פתוחים ירוקים. שכונות חדשות ייבנו בסטנדרטים של בנייה ירוקה ומקיימת, תוך התבוססות על מקורות אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח ואנרגיית מים, דבר שיתרום הן לאיכות חיי התושבים והן לסביבה. שכונות חדשות אלה יתמזגו עם המרחב האורבני הקיים כך שיהיו חלק מהעיר, ישתלבו בה ויחזקו אותה ולא יהיו ישות בפני עצמן. המדינה תשאף לכך שכל מבנה בעיר יביא למקסימום שימוש באנרגיה מתחדשת על מנת לחסוך בעלויות וכן בשביל ליצור חברה אקולוגית יותר. כל אלו ייצרו ערים שטוב לגור בהן, יחסכו במשאבים, ישפיעו לטובה על איכות הסביבה המקומית והעולמית יחסכו כסף וזמן רב לתושבים ולמבקרים ויעודדו אינטראקציה וקשרים בין כלל התושבים.

 

איכות סביבה עירונית

ישראל תהיה מדינה שתפעל, מתוך מודעות, למזעור טביעת הרגל הסביבתית שלה על כדור הארץ, צמצום משמעותי של פליטת גזי חממה, שמירה על בתי-הגידול הטבעיים, בים וביבשה, שיפור משמעותי של איכות האוויר והמים ושמירה על משאבי המים, הקרקע והאנרגיה בראייה ארוכת-טווח ככל האפשר. כל זאת יושג על ידי חוקים עירוניים לצמצום פסולת, אריזות ושקיות, קנסות ואכיפה מוגברים כנגד מיזמים הפוגעים בסביבה, טיפוח ריאות ירוקות, מעבר לשימוש באנרגיה מתחדשת ושילובה במרקם העירוני, עידוד בנייה ירוקה והפחתת השימוש ברכב הפרטי. דגש מיוחד יינתן לנושא המחזור – על ידי קידומו על כל גווניו: מחזור חומר אורגני, נייר, פלסטיק, בקבוקי שתייה, פחיות ומתכת, פסולת בניין, אשפה רגילה, אלקטרוניקה, מים ועוד, ושאיפה מתמדת להעברה מרבית של כלל הפסולת לשימוש חוזר. תשתית המחזור תוטמע בכל עיר ויישוב במדינה כחלק ממדיניות ממשלתית להורדת כמות ונפח הפסולת והזיהום ומתוך ההבנה כי הדבר יתרום רבות לחיסכון כלכלי וכן לחיסכון בייצור חומרי גלם חדשים. צעדים אלו ישפרו את בריאות הציבור ויורידו את התחלואה, יובילו לחיסכון במשאבים ובעלויות המחיה, ישמרו על החי והצומח וייצרו סביבת חיים נעימה, מקיימת ואחראית.

 

מסחר עירוני

ישראל תהיה מדינה שבה יתקיים מסחר מגוון בערים, כזה אשר ישפר את איכות חיי התושבים ויטיב עם בעלי העסקים הקטנים, תוך כדי החייאת הרחובות העירוניים ופיתוח הקיימות העירונית. העדפת העסקים הקטנים תביא להגדלת ההיצע של מוצרים, בפרט מקומיים, שמירה על רמת מחירים נוחה לצרכן, ולחיזוק הכלכלה והתעשיות המקומיות. בנוסף, מעבר של עסקים ככלל ורשתות בפרט חזרה אל המרחב העירוני תוביל לירידה במחירי השכירות של העסקים אשר תתגלגל חזרה לצרכן והנגישות אליהם תהיה קלה יותר, וכך קהל הלקוחות הפוטנציאליים של עסקים אלו יגדל. הממשלה והרשויות יתמכו בעסקים אלו באמצעות תמריצים כלכליים, סיוע בפרסום, הקלות בתהליך הרישוי, הנגשת המידע הביורוקרטי הרלוונטי, תמיכה מצד הרשויות המקומיות ותכנון הרחוב כך שיאפשר גישה נוחה ונעימה של הלקוחות. חשיבות הנושא תבוא לידי ביטוי בדגש של משרדי ממשלה שונים על החשיבות שבעסקים הקטנים, ושינוי אמתי בנושא יתרחש במקביל להחזרת הרחוב לתושבים. מסחר עירוני ישפר את מערכת התחבורה העירונית, יהפוך את המרחב הציבורי לבטוח יותר, יחיה את הערים ויעודד השקעה בתשתיות והצללה.

 

חינוך והעלאת המודעות הסביבתית והטמעתה

נושאי איכות הסביבה, וביניהם שמירה על ניקיון, מחזור, השפעת האשפה שנוצרת על ידינו וטביעת הרגל האקולוגית שלנו, יהיו חלק אינטגרלי במערכת החינוך להקניית הערכים הן לדורות הבאים והן לדור הנוכחי. ערכים אלו יוכנסו כחלק מתכניות הלימוד וההכשרות בבתי הספר, במוסדות להשכלה גבוה, במפעלים, בבתי מלאכה ובמוקדי התעסוקה ותועלה המודעות אליהם במרכזי המסחר והבילוי. פעילות זאת תשריש את האחריות הסביבתית של כל אחד מאיתנו ותדגיש את ההשפעה האקולוגית הגדולה של האנושות. נשאף ליצור הבנה כנה לגבי החשיבות שבניצול משאבים ובמחזור, ההשפעות ההרסניות של פסולת המושלכת ברחוב ובשטחים פתוחים, המזהמת את הסביבה ומסכנת את בעלי החיים, מקורות המים והצמחים בסביבה ומהווה מטרד אסתטי, ונפעל להעלאת המודעות לאנרגיה ירוקה ומתחדשת, כגון אנרגיה סולרית ורוח כאלטרנטיבה נקייה לאנרגיה מזהמת ומתכלה. רק באמצעות החינוך נוכל לגדל דורות אזרחים שרואים בשמירת הסביבה נורמה בסיסית. כל עוד לא ייעשה שינוי מהותי מהשורש, מתוך רצונם של האנשים ולא מתוך גזרה וענישה, מימוש החזון האורבני כולו עלול להיפגע ולהיתקל בקשיים. שילוב ערכי חינוך אלה בתוך כלל מוסדות המדינה ימנף את הגשמת החזון ויצעיד את המדינה אל עבר עתיד טוב ומקיים יותר.

 

תא עירוניות בת-קיימא יפעל לשם מימוש חזון זה על שלל גווניו ויתמוך בתאים נוספים ובארגונים המעוניינים לקדם עירוניות בת-קיימא בישראל. מסמך חזון זה גובש לאחר מחשבה רבה ובתהליך דמוקרטי שיתופי, ומטרתו להיות קריאת כיוון לגישה כלפי עירוניות הן בתוך מגמה ירוקה והן כחלק מהתנועה הסביבתית בישראל.