יהב: להקפיא לאלתר תכנית להקמת חוות מכלי דלק בחיפה | וואלה

אלי אשכנזי | 10.05.15