מגמה ירוקה אוניברסיטת תל אביב | תזה

גל סלונימסקי | מאי 2015

"מגמה ירוקה" היא תנועת מחאה שחוצה דעות פוליטיות ומונעת על ידי סטודנטים שפועלים לאיכות הסביבה. החודש נפגשנו עם עומרי בללי, ראש התא באוניברסיטת תל אביב, שסיפר על פעילותם והזמין את כולנו להצטרף למען העולם.
SCAN_20150602_181435233