נייר עמדה | עוצרים את הרחבת בז"ן

הבריאות שלנו בידים שלך - עוצרים את תוכנית חפאג/1200/ב׳  בעניין הרחבת בתי הזיקוק בחיפה

לאחרונה פשטה השמועה לפיה סוגיית הרחבת בתי הזיקוק בחיפה פי 3 הוכרעה בתת הועדה מחוזית לתכנון ובניה, בהרכב מצומצם, ללא פרסום או שקיפות. תוכנית חפאג/1200/ב׳ דרקונית המנציחה את מקור הזיהום והתחלואה בקרב מטרופולין חיפה המונה כ-600,000 אזרחים ואזרחיות בחיפה וביישובי עוטף המפרץ. בנוסף על כך מעמידה התכנית את תושבי האזור כולו בסכנה לא סבירה במקרה של אסון ואירוע ביטחוני או רעידת אדמה.

רקע לתוכנית:

ב־27/7/12 הוגשה תכנית חפאג/1200/ב׳ – תכנית להרחבת מתחם בתי־הזיקוק פי 3. התוכנית כוללת:

 • – ליגליזציה של כ-250,000 מ״ר של מבנים קיימים, שנבנו לאורך השנים ללא היתר כחוק.
 • – אישור להקמת מבנים נוספים בשטח של 670,000 מ״ר, אך ללא הפירוט של אילו מתקנים יוקמו.
 • – לא מפורטים בתוכנית הצעדים ואמצעי המיגון במידה של רעידת אדמה או אסון בקנה מידה גדול, לא ניתנה התייחסות הנוגעת להערכת הסיכונים שבהרחבת המפעלים בריכוז אוכלוסייה משמעותי.
 • – לתוכנית הוגשו כ-2200 התנגדויות מקצועיות מקרב אזרחים ותושבי חיפה.

היסטוריה מזהמת – מצב שגרה:

 • אחריות לזיהום אוויר, קרקע, נחל הקישון ומי־תהום: בשנת 2012/13 ובשנת 09' זומן מנכ״ל בז״ן לשימוע עקב חריגות של עשרות אחוזים מהתקן שלא דווחו כנדרש בפליטות של חומרים מסוכנים.
 • זיהום בארות מי־שתייה: בתי הזיקוק אחראיים על זיהום בארות מי־שתייה, ובעקבות הזיהום עיריית חיפה נאלצת לקנות ממקורות כ־5 מליון מ״ק מים מדי שנה.
 • פגיהעה באיכות האוויר: בדו"ח איגוד ערים חיפה האחרון לשנת 2012, נכתב כי חלה עליה של 20% בפליטות של 2SO מבז"ן (מזהם זה נמצא קשור בעבר בסרטן הריאה במחקרים שונים).
 • תחלואה: התחלואה במרחב חיפה בסרטן, במחלות לב ומחלות כלי־דם, גבוהה מהממוצע הארצי בכ־23%. לפי נתוני המכון הלאומי לרישום סרטן, באזור מתגוררים 17% מחולי הסרטן, וכ־20% מהילדים חולי הסרטן מכלל האוכלוסיה בישראל.

ישנו חשש סביר כי אם במצב שיגרה חומרת הפליטות והסכנות אשר מרחפות על תושבי חיפה והסביבה אין לדעת את ההשפעות ההרות אסון במקרה של רעידת אדמה או אסון דומה. או כפי הזכיר השר ארדן בהיותו השר להג"ס: "מצער שבז"ן מעדיפה לבזבז זמן במקום לבצע את מחויבויותיה להפחית את זיהום האוויר הקשה שהיא גורמת יום יום ופוגעת בבריאותם של תושבי מפרץ חיפה".

בעיית הסמכות:

 • המשרד להגנת הסביבה אחראי לתקנות הנדרשות ולהערכת הסיכונים עבור מפעלים מסוכנים
 • משרד הביטחון מחזיק בסמכויות התמודדות עם אסון דוגמת רעידת אדמה או אירוע ביטחוני חריג וכן הפעלת מערכת החירום בזמן סכנה שכזו.
 • בעוד המשרד להגנת העורף נטול סמכות, לכאורה, נתונה לו האחריות המניסטראלית מתוקף היותו "המשרד להגנת העורף" ולמרות שהסמכויות בידיו מוגבלות.

ניסיון הפיגוע החבלני בחוות הגז בפי גלילות ב-2002, אירועי מלחמת לבנון השנייה מלמדים על הסכנה הנשקפת בפגיעה במפעלים מסוכנים דוגמת בז"ן בחיפה בריכוזי אוכלוסיה.

כך, יד אחת מפנה את מתקן האמוניה ממפרץ חיפה, בשל הסכנה הלא סבירה לחייהם של רבבות אנשים,  ואילו היד האחרת מאפשרת הרחבת בתי הזיקוק פי 3 ומקדמת הקמה של מפעלים מסוכנים נוספים ראו תמ"א 37/2 המצורפת למכתב זה.
בקשות האזרחים:

 1. לאור ההיסטוריה המזהמת של בתי הזיקוק חיפה יש לדחות את התוכנית על סיפה המהווה סתירה לתכניות רמות דרג. תמ"א 30, תמ"מ 6, תמ"א 34 ב 3 ותמ"א 35. כן התכנית אינה מפרטת כלל את המתקנים החדשים שייבנו.
 2. אישור תוכנית זו תיתן יד חופשית להרחבת המפעלים מתוקף מהותה כתוכנית "בלנקו" ללא פירוט, ותמנע אפשרות לתושבים להתנגד למתקנים באופן פרטני, מזהמים ומסוכנים ככל שיהיו אם מבחינה בריאותית סביבתית או בטחונית.
 3. יש לחייב את בתי הזיקוק באופן מיידי לעמוד בתקנים המחמירים ביותר בכל הנוגע למיגון בפני רעידות אדמה, ולרדת לעומקם של הסכנות הטמונות בהשארת מתקנים אלו במטרופולין חיפה בעת אסון או רעידת אדמה.

מבעית לחשוב על תרחיש של רעידת אדמה באיזור כפי שתיארת את מימדי האסון במסגרת דיון בועדת הפנים והסביבה מיום ה-20.1.2014.

אנו מביאים את הנושא לידיעתך אדוני השר ופונים אליך בפנייה אישית על מנת להתערב לטובת תושבי איזור חיפה שחרב מאיימת על צווארם.

הבריאות שלנו ושל ילדינו היא הדבר היקר ביותר שיש לנו.