ניצחון: הרחבת בזן תיעצר – ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור ארגוני הסביבה

היום (א', 28/7) קיבל בית המשפט העליון את הערעור שהגישו יחדיו מגמה ירוקה, אדם טבע ודין והקואליציה לבריאות הציבור, לגבי הרחבת בזן וקבע כי התכנית להרחבת בז"ן תחזור לשולחנה של המועצה הארצית לתכנון בכדי להכין תכנית מפורטת של ההשפעה הסביבתית הצפויה כתוצאה מהרחבת מתחם בזן. משמעות הדבר היא כי הרחבת מתחם בז"ן תיעצר עד אשר תיבנה תוכנית המפרטת את ההשלכות הסביבתיות של המהלך.

כזכור, מנהל התכנון אישר תוכנית להרחבת מתחם בזן, זאת למרות חריגות זיהום האוויר המתמשכות והפגיעה בתושבי חיפה והסביבה. על-פי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בסמכות המשרד להגנת הסביבה להוציא למפעל מזהם צו מנהלי ובו דרישות מפורטות שעליו לנקוט על מנת לצמצם את החריגות. צו כזה הוצא למתחם באוקטובר 2017, אך עם זאת החריגות נמשכו. באופן אבסורדי, למרות הצווים שהוצאו ולמרות החריגות החוזרות, אושרה התוכנית להרחבת בז"ן. בעקבות אישור התוכנית, הגיש ארגון אדם טבע ודין את הערעור לביהמ"ש העליון וארגוני הסביבה האחרים הצטרפו לעתירה.

עיקר הערעור נסוב על כך כי אין תכנית מפורטת להרחבת בתי הזיקוק, הכוללת בין היתר מיפוי המצב הקיים מבחינת בינוי ומתקנים ומבחינת זיהום האוויר הכולל, פירוט של המצב העתידי והגבלת היקפי הפליטות המתוכננים מהמתחם ("בועה").

פסק הדין אשר פורסם היום קיבל את הערעור וקבע כי התכנית אינה מאושרת וכי עליה לחזור למועצה הארצית לתכנון ובנייה על מנת להכין תוכנית המפרטת את ההשפעות הסביבתיות הצפויות מהרחבת מתחם בז"ן.

זהו אמנם יום של ניצחון אבל אסור לנו לנוח על זרי הדפנה. ההישג העצום הזה הוא שעת כושר לציבור התושבים במפרץ חיפה ולנציגיהם. על כולנו לדרוש באופן גלוי מהממשלה הבאה שתוקם לאמץ את תכנית עמק החדשנות של רשות מקרקעי ישראל לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה, לסגור את בתי הזיקוק עד שנת 2025 ולעבור למשק אנרגיה נקי.

לא יתכן שבמקום הכי מוכה זיהום ותחלואה במדינת ישראל המדינה תאפשר להקים עוד מתקנים מזהמים ומסוכנים על חשבון החיים והבריאות של קרוב למיליון מתושבי מטרופולין חיפה. המאבק להבראת מפרץ חיפה נמשך בכל הכוח, עם גיבוי נחוש של התושבים ותמיכה מוחלטת של רוב המפלגות המתמודדות לכנסת ומרבית הרשויות המקומיות במפרץ.

אנחנו בפתחו של השלב המכריע במאבק. הצטרפו אלינו!

חתמו על העצומה שלנו לאימוץ תכנית ממשלתית לסגירת מפעלי בז"ן עד שנת 2025