"עלולה להתרחש קטסטרופה" | מעריב

יובל בגנו / 01/02/2016

ארגוני הסביבה במאבק מכריע נגד קידוח הנפט בגולן: "עלולה להתרחש קטסטרופה"

ועדת התכנון המחוזית של מחוז הצפון תדון בהתנגדויות לאישורים שניתנו לחברת 'אפק': "תרחישים כמעט אפוקליפטיים עלולים להתרחש במידה שבארות הקידוח ברמה"

לכתבה במעריב >>

וועדת התכנון המחוזית של מחוז הצפון תתכנס הבוקר (שני) לדיון מכריע בהתנגדויות הציבור לאישור קידוחי הנפט ברמת הגולן שניתן לחברת "אפק" לפני שלושה חודשים. בארגוני הסביבה רואים בדיון תחנה קריטית במאבק ארוך שנים נגד היד החופשית כמעט שמקבלת החברה מהרשויות, אשר מתעלמות, לטענתם, מתרחישים כמעט אפוקליפטיים שעלולים להתרחש במידה שבארות הקידוח בגולן ייפגעו ואכן יימצא בהן נפט בכמות מסחרית – תרחישים בין היתר של זיהום קרקע רחב מימדים שעלול להגיע עד כדי פגיעה אנושה בכינרת ובמשק המים ולא רק בטבע. כל זאת משום שתסקירים מקיפים באופן מספק של השפעת הקידוחים על הסביבה מעולם לא בוצעו לטענת המתנגדים.

מדובר בקואליציה רחבה מאד של ארגונים הנוטלת חלק במאבק בהם תא תל חי במגמה ירוקה, אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע ו"אזרחים למען הסביבה". למרות החשש מההשפעות הסביבתיות של קידוחי נפט בגולן, בבסיס ההתנגדות עומד גם ערעור על עצם ההליך של מתן ההיתרים לחברת "אפק".

לפני כשנה עתרו 'אדם טבע ודין' ותושבי הגולן נגד קידוחי הנפט בדרום הגולן. העותרים ביקשו מבג"ץ לבטל לאלתר את האישורים שניתנו לחברת אפק: "דרום-מזרח רמת הגולן, האזור בו מבקש היזם לפעול, הינו שטח רגיש וייחודי מבחינות רבות. בהקשר הסביבתי והבריאותי, הרגישות נוגעת בעיקר למקורות מים המשמשים ציבור נרחב במדינת ישראל. מתווספת לכך רגישות סיסמית, לגביה מוגדר האזור כבעל הרגישות הגבוהה ביותר בתחום. משמעות הדבר היא כי כל התערבות בקרקע ובתת הקרקע עלולה לגרום נזק רב, וכי הסיכון הפוטנציאלי הינו חמור ורב משמעות, בין היתר עבור משק המים ובריאות הציבור בישראל", נכתב בעתירה.

במסגרת ההחלטה בעתירה הבהיר בג"ץ כי לא ייתכן מעבר אוטומטי משלב חיפושי הנפט לשלב הפקת הנפט וכל הפקה מסחרית של נפט מעבר לחביות בודדות תחייב תוכנית מאושרת ומפורטת על פי חוקי התכנון והבנייה. המשמעות היתה שועדת התכנון תוכל לפסול בהמשך הדרך הפקת נפט ברמת הגולן אבל לפני שלושה חודשים העניקה כאמור הוועדה לחברת "אפק" ארכה לאישור לבצע קידוחי ניסיון וחיפוש נפט ברמת הגולן, באופן אוטומטי לשנתיים נוספות, וזאת מבלי לחייב את החברה בדבר נוסף. האישור ניתן גם לבצע מבחני הפקת נפט במקביל ובין אנשי ארגוני הסביבה יש גם מי שחושדים ביד מכוונת מהדרג השלטוני שהשפיעה על הפקידים בוועדה.

עו"ד אורלי אריאב, ראש תחום קהילה וסביבה ב'אדם טבע ודין', אומרת כי חברי הוועדה המחוזית הבינו כבר בעת אישור הבקשה הראשונה כי החברה לא תוכל לבצע תוך שנה את כל הקידוחים אותם ביקשה אך אישרו אותה למרות זאת. "כאשר חברי הוועדה מאשרים המשך ביצוע של הקידוחים לאחר תום מגבלת הזמן המקורית, הם נושאים באחריות למהלך מסוכן של התעלמות מהחוק הקובע כי חיפושי נפט כפופים לחוקי התכנון והבנייה". עוד מציינת 'אדם טבע ודין' בהתנגדותה כי החלטת הוועדה המחוזית לא הביאה בחשבון את התקלות שהיו במהלך השנה ומאפשרת בהחלטתה לבצע מספר קידוחים במקביל, באופן המעלה את הסיכונים הצפויים לסביבה.

"המאבק נגד קידוחי הנפט בגולן הוא מאבק למען קידום אנרגיות מתחדשות, למען התייעלות אנרגתית ולמען הגנה על הסביבה ובריאות הציבור", אמר מנכ"ל אדם טבע, ודין, עו"ד עמית ברכה ומדגיש: "כמות הנפט שייתכן ויימצא בגולן לא באמת תעניק פתרון למשק האנרגיה בישראל. את 5% מתצרוכת האנרגיה שלכאורה ניתן יהיה לספק מהנפט ברמת הגולן, ניתן היה להמיר באנרגיה מתחדשת, שאינה חד פעמית ואינה מזהמת. המרוויחים היחידים מקידוחי הנפט הם איילי הון אמריקאים שייהנו מהרווחים שבמכירת הנפט וישאירו אותנו עם זיהום האוויר ועם רמת גולן חרבה ותעשייתית".

רז אונגר, ראש תא מגמה ירוקה במכללת תל חי, שחבריו מפגינים מחוץ לדיון הוועדה המחוזית צפון בנצרת עילית, אומר: "למרות ההתנגדות הציבורית המתגברת והשותפות בין הארגונים מגמה ירוקה, אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, אזרחים למען הסביבה וכמובן המטה למען הגולן, מנסה חברת 'אפק' לקבל אישור להמשך קידוחי ניסיון למציאת נפט בדרום הגולן. זאת לאחר שלא הצליחה להביא הוכחות להמצאות נפט גולמי בכמויות גדולות. מאות תושבים מכל רחבי הארץ ולא רק מהגולן, חתמו על התנגדויות רשמיות לתכנית מתוך הבנה שקידוחי נפט בגולן איננה בעיה מקומית והיא תמיט אסון על מדינת ישראל. אפילו צוות המומחים של חברת אפק אינו יודע כמה נפט קיים באדמות הגולן, או כיצד יהיה ניתן להפיקו".

אונגר מדגיש: "ההתנגדויות הרבות נוספו באחרונה למאבק בעד עצירת הקידוחים בעקבות נתונים מדאיגים אשר מבשרים על הנזק הבלתי הפיך שצפוי לקרות כתוצאה מהפקת נפט בגולן. אזור דרום הגולן כולו נמצא בסכנה ומדיווחי תושבים כבר נעשית פגיעה בשמורות הטבע. הציבור הרחב מבין את הסכנות הבריאותיות והכלכליות שיפקדו אותו בעקבות הקידוחים ומצפה מנבחרי הציבור וחברי הוועדה לשמור על האינטרסים שלהם על פני האינטרסים של חברה פרטית אמריקאית" ויש לו גם פתרון: " האם עצמאות אנרגטית משמע תלות בתעשיית נפט מזהמת? לא. עצמאות אנרגטית מתייחסת לעידוד יזמות מקומית וניצול תנאי האקלים האופטימליים למימושן של אנרגיות מתחדשות".