ראש העיר פלוסקוב תציג את התנגדות העירייה לכריית פוספטים בתחומה | ערדניק

 

בן שיף | 2.10.14 | ערדניק

לכתבה המקורית: www.mat.co.il/8sr

תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה בכל הארץ (תמ"א 14) אמורה לעלות בחודשים הקרובים לדיון בוועדה הארצית לתכנון ובנייה. לאחר שנדחתה לאחרונה הוועדה המדוברת ונקבעה מחדש בתאריך ה-4.11.14, במסגרת תכנית זו, תדון הוועדה בין היתר גם בכרייה בשדה בריר.

לאחרונה פנתה ראש העיר, טלי פלוסקוב, למנכ"ל משרד הפנים, דר' שוקי אמרני, המכהן גם כיו"ר הועדה הארצית לתכנון ובנייה, בדרישה להזמין את נציגי העירייה לכל דיון שיעסוק בכריית פוספטים באזור ערד, בכדי שתינתן לעירייה האפשרות לומר את דעתה בעניין.

דרישתה של פלוסקוב התקבלה, וכאשר יתקיים דיון על הכרייה בשדה בריר תציג ראש העיר את התנגדותה לכרייה בפני חברי הוועדה הארצית, בהתאם להתנגדות משרד הבריאות לכרייה זו. עדיין לא נקבע מועד לדיון זה.

ראש העיר פלוסקוב תציג את התנגדות העירייה לכריית פוספטים בתחומה

במטה המאבק לכרייה בשדה בריר נרשמה הצלחה לאחרונה כאשר הגופים הירוקים גרינפיס ואדם, טבע ודין, ביחד עם מגמה ירוקה, הודיעו שיצטרפו למאבק בכרייה וירתמו למתנגדים.

במקביל לפעילות העירייה במסגרות הרשמיות, מקיימת פלוסקוב קשר ישיר עם מטה המאבק של תושבים נגד הכרייה בשדה בריר.

בפגישה שהתקיימה השבוע הביעה פלוסקוב את תמיכתה במאבקם אך הביעה הסתייגות מגימיקים חריפים העלולים דווקא לפגוע בתדמית העיר במקום לסייע למאבק.

"העירייה תמשיך לדאוג לבריאות התושבים, וכל עוד נקבע כי יש סכנה לבריאות של תושבי ערד, אמשיך להתנגד למכרה", אמרה פלוסקוב.