תגובת מגמה ירוקה לדחיית ההחלטה על מתווה הגז | הודעה לעיתונות

28.7.15

ארגון מגמה ירוקה מברך את הציבור על עמידתו האיתנה שהובילה לדחיית ההצבעה על מתווה מונופול הגז ולדיון נוסף בסוגיה. בזכות הלחץ הציבורי הגדול וההתמדה לא התאפשרה העברת המתווה בכנסת השבוע, בפעם השנייה. מדובר בניצחון גדול של האינטרס הציבורי!

המתווה הנוכחי לא ייטיב עם הציבור והושג בדרכים לא דמוקרטיות ולא שקופות; הדהירה לקראת אישורו אינה ברורה. אנו מברכים על הדחייה וקוראים לכל הגורמים המעורבים לנצלה כדי לדרוש דיון ציבורי פתוח, רציני ונוקב בכל הבעיות הקשות בניהול משק הגז, אשר חלקן מופיעות בדו"ח מבקר המדינה.
אנו קוראים לחברי הכנסת ללמוד את הנושא, ולא להצביע על הסוגיה הכלכלית החשובה ביותר לדורות קדימה ללא הבנה מספקת. נשמח להיפגש עם כל גורם שיהיה מעוניין להעמיק את ידיעותיו בתחום.
מצורף מסמך המפרט את התנגדות מגמה ירוקה למתווה הגז, כפי שהוגש למשרד האנרגיה. המסמך מקיף, מקצועי ואינפורמטיבי ושופך אור על הסוגיות הבעייתיות הרבות במתווה הנוכחי:

http://www.green.org.il/?p=2632

המאבק לא מוריד את הרגל מהגז. לא נקבל את המתווה ולא גרסאות מרוככות שלו. יש לגנוז את המתווה ההרסני ולגבש במקומו מתווה שיביא להסדרה מלאה של משק הגז לשנים ולטובת הציבור. מתווה אשר יבטיח מחיר הוגן – מקסימום $3 דולר ליחידת אנרגיה, יבטיח יתירות בהולכה – ע"י הקמת צינור נוסף מתמר, ידאג לחיבור המפעלים לתשתית הגז, ישמור על הביטחון האנרגטי – ע"י הגבלת היצוא, וישמור על הדמוקרטיה הישראלית מפני הכוח של המונופול – ע"י פירוק המונופול והקמה של ועדה ציבורית שקופה. ועדה זו תסדיר את משק הגז באופן דמוקרטי ומתוך שיקולים לאומיים של ביטחון אנרגטי, משק אנרגיה מקיים, צדק חלוקתי וסביבתי ולא מתוך רצון להביא לרווחים מהירים על חשבון הציבור.