שבעת הצעדים לישראל ירוקה ומשגשגת

1. החזרת התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה שהוקפאה ב2013, ותיקצובה בתקציב המדינה הקרוב לשנים 2015-2016 .

2. יישום מלא של החלטות ממשלה מהשנים האחרונות בנושא התייעלות אנרגטית, קידום אנרגיות מתחדשות, בנייה ירוקה ועידוד תחבורה ציבורית.

3. קביעת יעד שאפתני להפחתת פליטות גזי חממה ותכנית פעולה מפורטת להשגתו. שכמדינת ישראל נתחייב להוריד את פליטות גזי החממה שלנו בלפחות 30% עד שנת 2030 , וב 40-70% עד שנת 2050.

4. קידום אורח חיים בריא ובר קיימא: לקדם אורח חיים פעיל, נסיעה באופניים, אכילת מזון בריא, צימצום צריכת בשר, קידום חקלאות אורגנית ויערות מאכל, חינוך לקיימות, ועוד.

5. עצירת שינוי האקלים ע"י הפחתת פליטות מזהמות, ולא על ידי טכנולוגיות מזהמות אחרות כגון הנדסת אקלים. משמע, לא לאפשר בשטח ישראל פעילות 'הנדסת אקלים' (geoengineering).

6. שמירת השטחים הפתוחים (כמו יערות) ועל הטבע העירוני.

7. עצירת תוכניות לפרויקטים מזהמים שמאיימים להגדיל את הפליטות המזהמות שלנו לאוויר, כמו הרחבת בתי הזיקוק בחיפה, וקידוחי נפט לא קונבנציונאליים ברמת הגולן.