אדם שטרנברג

השנה אנחנו הולכים להביא קצת אור לשדרות: נקדם אנרגיה סולארית ירוקה ומתחדשת. כי גם המצב הסביבתי מטריד אותנו. נפעל במסגרת "החודש הירוק" בקמפוס לחשוף את הסטודנטים לרעיונות שלנו אבל לא נחכה עד אז כדי להשמיע את קולנו בתוך הקמפוס ומחוצה לו למען עתיד ירוק וטוב יותר ובעיקר בשביל תושבי שדרות.