אודי חן

פעיל סביבתי-חברתי, מנהל תכנית ליווי ליוזמות ומאבקים סביבתיים בארגון שתי"ל, ואחד היזמים של קואפרטיב החשמל הסולארי סול-קו. כסטודנט הובלתי את הפעילות לבלימת התרחבות מפעלי תעשיית הנפט במפרץ חיפה ובהמשך שימשתי כמנהל הקמפיינים הארצי של מגמה ירוקה. בעל BA בקולנוע וטלוויזיה מאוניברסיטת תל אביב, MA בסוציולוגיה כלכלית מאוניברסיטת חיפה.