אורי אלון

סטודנטית לעבודה סוציאלית במכללת ספיר. הצטרפתי למגמה ירוקה כי אני רוצה  לקדם שינוי חיובי ולקדם שיתופי פעולה בתחומים שחשובים לי: בתחומים הנוגעים בצדק חברתי ובסביבה, שהיא המערכת האקולוגית הרגישה שמזינה ועוטפת אותנו. הנגב הצפוני והמערבי הוא אזור חקלאי וייחודי מבחינה גיאוגרפית וקהילתית, נמצא בו גם חוף זיקים שהוא החוף הדרומי ביותר מבחינתנו על הים התיכון והחוף העיקרי המשרת את תושבי הנגב על כל הסוגיות המשתמעות מכך. זהו אזור ייחודי ויפיפה מבחינה אקולוגית. השנה תא ספיר פועל לחבר את הקהילות, המגזרים השונים והאקדמיה לטובת עתיד החוף.