אייל כהן

בעל תואר ראשון ושני בכלכלה ומינהל בחקלאות מטעם הפקולטה לחקלאות – האוניברסיטה העברית. ב-2010 רכזתי שנתיים תא מגמה ירוקה בפקולטה לחקלאות ברחובות, ריכזתי פרויקטים חינוכיים בנושא אנרגיה ופסולת, והיום מנהל מחלקת איכות הסביבה בלוד.