גלית גפן

שני דוחות של משרד הבריאות מראים קשר בין זיהום האוויר במפרץ חיפה לשיעורי תחלואה גבוהים יותר במחלות סרטן בעוטף בז״ן, ביחס לממוצע התחלואה הארצית. רק התעוררות ומעורבות שלנו הסטודנטים בשיתוף הקהילה ישפיע על מקבלי ההחלטות ויביא להצגת פתרונות ארוכי טווח בהבראת מפרץ חיפה.