גל טל

מזה שבע שנים עוסקת בחינוך סביבתי. לא הייתי פעילה במגמה ירוקה כשהייתי סטודנטית לתואר ראשון אך הייתי פעילה מאוד (במשך חמש שנים) באגודת הסטודנטים. אני מאמינה שעל כולנו חובה (וגם הזכות) להיות אזרחים פעילים בחברה ולהשפיע ולשנות ולא רק להתלונן.