דב יעקובוביץ'

סטודנט שנה שלישית לקיימות וכלכלה במרכז הבינתחומי. כל שינוי מתחיל באדם שרוצה בו, והצטרפתי למגמה ירוקה בכדי לשנות את המציאות שאיני מוכן לקבל יותר. נושא הים והחופים תמיד נגע לי אישית ולצערי נושא זה מופקר ומתדרדר לאורך השנים. אם לא ננסה לפעול לשינוי לא נדע לעולם האם הוא יכול להצליח, ולכן אני פה, למען הניסיון.