הילה אטיאס אלמגור

מגיעה מעולם הניהול בארגונים עסקיים בארץ ובחו"ל, בעלת M.A בתקשורת פוליטית. עמיתה במרכז השל לקיימות וסביבה, חברה בפורום השותפות לקיימות אזורית ברמת הנדיב ומובילה את הקמת אשכול הרשויות האזורי מול משרד הפנים. בעלת האתר www.shareablelifestyle.com, ודוברת רשות מקומית.