מיכאל פיין

סטודנט שנה שלישית לאגרואקולוגיה ושמירת טבע בפקולטה לחקלאות. מאמין שעולם טוב יותר אפשרי, וזו אחריותינו ליצור אותו. התא בפקולטה מוביל השנה קמפיין להצלת הגנים הבוטניים וקמפיין השקעות אחראיות.