ניצן מתן

בעל תואר ראשון בביולוגיה ימית ומדעי הים. פעיל בנושאים רבים הקשורים לצדק חברתי ואיכות הסביבה, כגון מונופול הגז וזיהום של מפעלים. בעבר ריכזתי תא של מגמה ירוקה במכללת רופין. הובלנו את המאבק כנגד הקמת מתקני גז יבשתיים ואני עדיין עוסק בכך. עוזר כמיטב יכולתי מארגון ההפגנות ועד למידת החומרים המקצועיים. מתכבד לתרום מניסיוני לעמותה הנפלאה הזו שתורמת כל כך הרבה לאיכות הסביבה.