ניקול בכר

בשנה האחרונה הובלנו יחד עם תושבי שפלת יהודה את המאבק נגד הפקת פצלי השמן לשמחת כולנו נמנע האסון. השנה נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות על מנת לוודא שההחלטה מיושמת בשטח, נעזור לחברנו ברמת הגולן למנוע את האסון הבא ונבחר את היעד הבא שלנו.