אלעד הוכמן

נשוי לאורית וגר בתל אביב יפו. B.Sc במדעי סביבה והיסטוריה של עם ישראל מטעם האוניברסיטה העברית. מגשר מוסמך ומורה דרך – מנהל חברת 'דרך ארץ – טיולים', יועץ למדיניות וארגון קהילתי, קמפיינר. יזם חברתי ואקטיביסט – מייסד 'עיר ירוקה' תנועה פוליטית מוניציפאלית, חבר ועד מנהל בארגון 'מגמה ירוקה' ונציג ארגוני הסביבה בוועדות ממשלתיות להפחתת פליטות וזיהום אוויר, וכן מדיניות הפקת נפט בטכנולוגיות חדשות. לשעבר חבר ועד מנהל במרכז השל לקיימות, ניהל את תחום ממשל ומדיניות בארגון מגמה ירוקה.