נאבקים על חופש הביטוי באוניברסיטת בן גוריון ולזיכוי הסטודנט עמית סלומון
בעקבות המיילים ששלחתם, עמית סלומון, סטודנט באוניברסיטת באר שבע, אשר ניסה להשמיע מחאה נגד חברת כי"ל ועמד בפני ועדת משמעת, זוכה מכל ההאשמות . תודה רבה!