עליית ריכוזי חומרים מסרטנים באוויר בחיפה ואי דיווח לציבור

מכתב לכבוד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מר. ישראל דנצינגר.

בשנת 2015 לבדה עלתה כמות החומרים המסרטנים הנפלטים לאוויר במפרץ חיפה בעשרות אחוזים. בין המסרטנים שריכוזם עלה: 1,3 בוטאדיאן, טריכלורואתילן, בנזן, פורמאלדהיד , בנזו-א-פירן.

בדיקה מעמיקה של דיגומי המשרד להגנת הסביבה מוכיחה כי במהלך שנת 2015 נרשמה עלייה משמעותית בכמות המסרטנים התעשייתיים באוויר – זאת למרות הדיווחים של המשרד בכלי התקשורת כי  "שנת 2015 הופחת זיהום האוויר מפליטות התעשייה בכ11%".

העלייה מופיעה ברישומי הדיגומים הסביבתיים שביצע המשרד לאורך כל שנת 2015 ובאה לידי ביטוי ברמת זיהום גבוהה מזו של 2014 וחריגות באזורים שונים ברחבי המפרץ הנמצאים בסמוך למרכזי אוכלוסיה. (נציין כי ע"פ מומחי המשרד מערך הדיגומים שמבצע המשרד הינו המהימן ביותר מבין הבדיקות השונות).

 

למרות העליות בכמויות המסרטנים הנפלטים לאוויר במפרץ בשנת 2015  אושרו תקנות אוויר נקי חדשות, אשר במזהמים מסוימים אף מקלות מבעבר בחומרים בהם נרשמו חריגות!

בימים אלה עומדים על הפרק היתרי הפליטה של המפעלים המזהמים בישראל במתחם בז"ן: כאו"ל, גדיב, בז"ן נציין כי לראייתנו יש לראות בהיתרי הפליטה הללו כשל מתחם אחד בשל הזיהום המצרפי של המתחם המשפיע על המטרופולין כולו. ההיתרים בשלב הערות הציבור וגם בהם יש הקלות מפתיעות ותמוהות למפעלים בהיתרי הפליטה. היתרים אלו בעלי השפעה דרמטית וחמורה על חיי התושבים באזור וכן על איכות חייהם.

בנוסף, בימים אלה עומדים בפני הכרעה בוועדות התכנון התוכניות להרחבת האזור התעשייתי הפטרוכימי בחיפה: הרחבת בז"ן וקרקעות הצפון.

 

כאשר בוחנים הן את מתן ההקלות בהיתרי הפליטה יחד עם תכניות ההרחבה מתקבלת תמונה מדאיגה של הרחבת הזיהום המצרפי של המזהמים המסרטנים במפרץ חיפה. שומרי הסף, קרי נציגי משרדי הממשלה מקבלים החלטות על בסיס נתונים חלקיים, מוטים ואף מעוותים. לראייתנו יש בכך הולכה שולל של הציבור ומקבלי ההחלטות היעדר שיקוף המצב הקיים של עלייה בריכוזי המזהמים המסרטנים במפרץ.

 

פעולה מידית לבירור המחדל שלא יחזור בעתיד

בניתוח נתוני הדיגומים של המשרד להג"ס עולים סימני שאלה מדאיגים באשר להתנהלות המשרד אשר הגדיל ואף דיווח על 'ירידה' במזהמים בשנה זו. שאלות אלו מופנות הן לדרג המקצועי וכמובן לדרג מקבלי ההחלטות הפוליטי קרי לעומד בראש המשרד השר משה כחלון.

 1. 1. האם הנתונים היו ידועים לאנשי המקצוע הבכירים האחראים לכך במשרד, במידה וכן מדוע לא דווח לציבור באופן מידי על העלייה במזהמים ואף ההיפך מכך.
 2. 2. מדוע לא הוצגו נתונים חמורים ומדאיגים אלו בדוחות הרבעונים של המשרד כפי שהתחייב לציבור.
 3. 3. מדוע לא דווחו חריגות אלו כחלק ממסמכי הרקע לקביעת המדיניות הן בהיתרי הפליטה והן עבור מוסדות התכנון דנים בהרחבת התעשייה המזהמת. על מי מוטלת האחריות במשרד לדווח לציבור ולנבחריו על חריגות משמעותיות אלו.

 

צעדי מדיניות נדרשים

 • – נדרשת חקירה מידית מה גרם לעלייה בזיהום המסרטנים התעשייתי במפרץ חיפה, ומדוע כשלו גורמי המקצוע במשרד בזיהוי ודיווח על העלייה במסרטנים, הן למקבלי ההחלטות והן לציבור.
 • – במקביל אנו דורשים החמרה בתנאי היתרי הפליטה של המפעלים המזהמים במתחם, וראייתם של כאו"ל, גדיב ומתחם בז"ן כמתחם מזהם אחד בעל זיהום מצרפי חמור. זאת תוך שיתוף ציבור הכולל שימוע ציבורי ושולחן עגול עם מומחים וחברה אזרחית.

 

בברכה,

 • מור גלבוע – מנכ"ל מגמה ירוקה
 • אלעד הוכמן – רכז קשרי ממשל ומדיניות
 • ד"ר רויטל גולדשמיד – מגמה ירוקה תא חיפה

 

העתקים:

 • השר להגנת הסביבה: מר משה כחלון
 • שר הבריאות, חה"כ הרב יעקב ליצמן
 • מנכ"ל משרד הבריאות: מר משה בר סימן טוב
 • ראש  שירותי בריאות הציבור: פרופ. איתמר גרוטו

עליה בזיהום אוויר במפרץ חיפה מבנזן - מסרטן ודאי לאדם