לעיריית טבריה דרוש/ה מתכננ/ת עירוני/ת

מכרז חיצוני
לעיריית טבריה דרוש/ה
מתכננ/ת עירוני/ת

תיאור העבודה:
1 .ניהול תהליכי תכנון סטטוטוריים, לרבות תכניות מתאר ותכניות מפורטות.
2 .קליטה, בדיקה וקידום של תכניות בסמכות מקומית ומחוזית לאורך כל תהליך התכנון.
3 .הכנת חומרי רקע והשתתפות בדיוני הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
4 .עבודה מול מתכננים חיצוניים.

השכלה:
תואר בהנדסת בניין ו/או תואר באדריכלות ו/או תכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המל"ג.
היקף המשרה:
70 שעות חודשיות.

ניסיון:
1 .עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת תכניות במוסדות תכנון או מול מוסדות תכנון ו/או לבודקי
בקשות להיתרי בנייה.
2 .ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת לרבות יישומי Point Power, office ,GIS ו/או אוטוקד.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
1 .שירותיות, קבלת קהל ועבודה מול מתכננים פרטיים וגורמים שונים בעירייה.
2 .יכולת עבודה ריבוי משימות ויכולות גמישות.
3 .יסודיות והקפדה על פרטים.
4 .הבנת השפעות תכנוניות לטווח רחוק.
כפיפות:
מהנדס העיר.

התשלום יבוצע כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.
 המכרז פונה לשני המינים.
 הצעות למכרז, בצירוף קורות חיים והמלצות, יש לשלוח למשרד מהנדס העיר בכתובת במייל:
il.muni.tiberias@motil .לא תתקבלנה הצעות בפקס.
 את ההצעות ניתן לשלוח עד תאריך: 2018.06.23 .
 רק פניות מתאימות תענינה.