מנהל/ת מחלקת תכנון סביבתי וקיימות לפארק אריאל שרון

מנהל/ת מחלקת תכנון סביבתי וקיימות

מהות התפקיד: ניהול מחלקת תכנון סביבתי וקיימות והובלת התחום בהנהלת החברה ובפעילותה בהתאם למדיניות וחזון הפארק.

דרישות התפקיד:
1. מועמד/ת בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גובהה או תואר אקדמי המוכר על ידי משרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים:
תכנון סביבתי או גאוגרפיה ו/או אקולוגי ו/או הנדסת סביבה ו/או בתחומי הטבע והסביבה
2. המועמ/ת בעל/ת ניסיון של חמש (5) שנים בתפקיד דומה
פונים/ות המועמדים/ות בדרישות תנאי הסף במצטבר ומעוניינים/ות להגיש מועמדותם/ן לתפקיד, מוזמנים להגיש מועמדותם באמצעות טופס שאלון מודפס המופיע באתר השאלון של החברה שכתובתו www.parksharon.co.il תחת לשונית "דרושים" והמיועד לתהליך זה, אליו יש לצרף את כול התעודות המיועדות על השכלת המועמד/ת האישורים וההמלצות וקורות החיים המבוקשים בו.
המועמד שלא יגיש תופס שאלון ומסמכים המעידים על השכלתו וניסיונו מועמדותו לא תיבחן כלל

היקף משרה: משרה מלאה
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
המועמדות תוגש לכתובת: [email protected] בצרוף קו"ח ושאלות למועמד עד ל- 31.5.2018 בשעה 14:00 .וקבלת אישור המייל חוזר על הגשת המועמדות.
יש להקליד את שם המשרה בנושא המייל. רק פניות מתאימות תענינה.

שאלון למילוי על-ידי מועמד/ת לתפקיד מנהל/ת מחלקת תכנון סביבתי
וקיימות – חברת פארק אריאל שרון בע"מ )חל"צ( >> http://www.parksharon.co.il/html5/web/10116/29085ImageFile3.pdf