עיריית לוד מחפשת מנהל/ת יחידה לאיכות הסביבה

עיריית לוד – לשכת ראש העיר
מכרז פנימי/חיצוני – כ"א מס' 18/92
בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"מ – 1979
מכריזה עיריית לוד על משרת- מנהל/ת יחידה.
)המכרז מיועד לשני המינים, גם אם נכתב אחרת(.
תאור התפקיד: מנהל/ת היחידה לאיכות הסביבה.
כפיפות: לסגן מנהל אגף תפעול לענייני חזות העיר.
היקף המשרה %100 משרה.

הגדרת התפקיד:
 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של היחידה.
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידה.
 הנחיית עובדי היחידה בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.
 הגדרת מבנה המחלקה, כולל חלוקת אחריות וסמכויות.
 ניהול צוות העובדים ביחידה, ניהול ובקרה לפעולות היחידה.
 ביצוע הפעולות הנדרשות בתחום הסביבתי, בהתאם לפרוטוקולים, הנחיות ונהלים.
 מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות ברשות המקומית בהיבט התחום המקצועי.
 תיאום עם גורמים סביבתיים נוספים בקשר לאותו תחום.
 תיאום יומיומי והנחיה מאת הממונה הישיר וגורמים מנחים במשרד להגנת הסביבה וברשות המקומית.
 ביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום המקצועי וקידומם בהתאם למדיניות זאת.
 כתיבת דוחות מפורטים, כולל הזנת נתונים ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 התמקצעות ושיפור מתמיד של התחום המקצועי.
 הגשת קולות קוראים ומימושם.
השכלה וניסיון מקצועי:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות או
תכנון ערים או השכלה שוות ערך.
תואר שני באחד מהתחומים הבאים-יתרון.
ניסיון של ארבע שנים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות מקומית/באיגוד ערים.

כישורים אישיים:
יחסי אנוש טובים, יכולת ניהול ותיאום בין גורמים שונים, יכולת לשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים שונים, משימתיות,
דייקנות והקפדה בפרטים, יכולת הנעת צוות עובדים.
דרישות מיוחדות: זמינות,עבודה בשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצרכי המערכת, רישיון נהיגה בתוקף.

תנאי העסקה ושכר:
העסקה לפי דרגה 41-39 בדירוג המח"ר, לפי הסכמים הארציים המאושרים ,ובהתאם לאוגדן ת"ש של
הרשויות המקומיות.
הגשת מועמדות: מועמדים/ות העונים/ות לדרישות הנ"ל בלבד, יגישו את מועמדותם/ן באחת מן הדרכים הבאות:
 בדואר לפי הכתובת: עיריית לוד, ת.ד. 401 מיקוד 71104 .
 במסירה אישית: לאגף משאבי אנוש )כל יום עד השעה 00:16)
 בתוך מעטפה סגורה. בבית העירייה בכיכר קומנדו 1 לוד )קומה א'( טל' 9279028 –08 .
,[email protected] :מייל לכתובת אלקטרוני בדואר 
 כל המסמכים בתוך מייל אחד, וסרוקים כקובץ אחד בעל מספר עמודים.
את המועמדות בכל אחת מן האופציות, יש להגיש בצירוף "טופס הגשת מועמדות
למכרז המופיע באתר העירוני, בצירוף כל המסמכים והתעודות המפורטים בטופס ובגוף המכרז.
כמו כן, בכל אחת מן האופציות, נא לציין מכרז כ"א מס' 18/92
מועד הגשה אחרון, עד ליום: 18/06/07
הערות: * במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים, עדיפות תינתן לתושבי העיר לוד.
* במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים, עדיפות תינתן ליוצאי העדה האתיופית, הערבית ולבעלי מוגבלויות.

בכבוד רב,
עו"ד יאיר רביבו
ראש העיר