עמותת פייר פלאנט מחפשת רכזי פעילות באתיופיה

עמותת פייר פלאנט העוסקת בהקניית ידע חקלאי מתקדם לחקלאים במדינות מתפתחות מחפשת רכזי פעילות באתיופיה
https://www.fairplanetseeds.org/copy-of-our-model