קשרי ממשל
קשרי ממשל
איך להשפיע על נבחרי/ות ציבור

אופציות מומלצות להשפעה על נבחרי/ות ציבור

  • בכלים "רציונאליים"– איסוף כמה שיותר מידע קונקרטי, ברור ותמציתי בעניין (לא דו"חות ארוכים, אלא ניירות עמדה קצרים של עמוד-שניים). גם אם ההחלטה מתקבלת במוחו הקודח של השר\ראש העיר, ממניעים אחרים, הוא זקוק לחומר על מנת להצדיק אותה.
  • באמצעות קשרים – לא ברמה של שחיתות, אלא ברמה של אנשים שיושבים על אוזניהם, מייעצים להם ומוערכים על ידם. מדובר בחברי מרכז המפלגה שלהם, עוזריהם האישיים, פקידי משרדים (אם ניתן לגייס את המנכ"ל, לרוב זה יהיה מאוד אפקטיבי). לכן, כדאי להכיר את המפה הפוליטית באותו משרד\ עירייה\ חברה. לכן יש לנו אנשי קשר המכירים או יכולים למפות את האזור של מקבלי ההחלטות.
  • באמצעים תקשורתיים – מקבלי ההחלטות הם נבחרים פוליטיים. הם רוצים תקשורת טובה ובנושאים שנכנסים לעין הסערה ונוגעים לצבורים שלמים, הם ייטו ללכת עם הציבור. לכן עצומות של אלפי אנשים, כתבות תחקיר וידיעות בעיתונים מרכזיים ובעיתונות המשודרת ורחישה במסדרונות השלטון, יכולה לעשות את זה.