קשרי קהילה
קשרי קהילה
אסטרטגיות לקידום שינוי בשיתוף קהילה

ישנן הרבה דרכים שבהן ניתן ליצור שינוי. קידום השינוי יכול לבוא מכיוון אנשי המקצוע ויהיה בשליטת ה"מומחים" (למשל אדם טבע ודין), שפועלים בתחום החקיקה והממשל, והוא יכול לבוא מכיוון הא/נשים בשטח (פיתוח קהילתי, פעולה חברתית, רפורמה חברתית ותכנון חברתי).

השינוי שנרצה שקהילה תעבור הוא ממצב של יציבות ושליטת מומחים, למצב של פעולה חברתית. בד"כ כלל בקמפיין נוצר שיתוף פעולה בין כל האסטרטגיות, אך השאיפה העיקרית שלנו כמגמה ירוקה הוא שהשינוי שאנו רוצים יגיע מהשטח, תוך התעצמות של הקהילות שאיתן אנחנו פועלים.