קשרי ממשל
קשרי ממשל
בניה של מערך לובי בתא

צעדים ראשונים בבניית מערך לובי מקומי

  1. גיוס פעיל מרכזי להתמחות בתחום קשרי ממשל ומדיניות בתא. פעיל מרכזי הינו עמוד תווך ביכולת להבין את מערך יחסי הכוחות הפוליטים המקומיים והארציים. פעיל מרכזי השותף לליבת התא יאפשר הבנה רחבה של מהות הקמפיין והגדרת מטרות הקמפיין, דבר שיביא להשגים משמעותיים.
  2. מיפוי השטח: מבררים מי הם חברי המועצה, לאיזו מפלגה הם שייכים, אילו מפלגות נמצאות בקואליציה ואילו באופוזיציה.