קשרי ממשל
קשרי ממשל
בקשה לדיון דחוף במליאת הכנסת

דיון דחוף בועדה או במליאת הכנסת הינם כלים בהם ניתן לעשות שימוש בכל זמן וללא ההגבלה. יש להבדיל בין שני האמצעים כאשר דיון דחוף קונקרטי רצוי שיבוצע במסגרת הועדה הרלוונטית, ואילו במליאה אופיו יהיה כללי יותר תוך ניסיון חשיפה של ח"כים רבים יותר. שני האמצעים הינם דרכים מעולות להעלות את נושאי הקמפיין לסדר היום הציבורי בקלות יחסית וללא עבודה רבה.

מטרת העל: הדיון הדחוף ישמש אמצעי להעלות סוגיה לראש סדרי העדיפויות של הכנסת. הרעיון הוא ליזום דיון אשר עוסק במישירין בנושא הקמפיין.

 • מטרות משנה:
 • – רתימת פעילים המתעניינים בלובי וממשל לטובת עשייה משימתית ברורה.
 • – חשיפת התא והפעילים לאפשרויות העומדות לפניו בזירת ההשפעה הארצית.
 • – רתימת נבחרי ציבור וחברי כנסת לטובת הקמפיין.

ניסוח הבקשה 

ניסוח בקשה לדיון דחוף בוועדה זו או אחרת צריך להיות קצר עד פסקה אחת, המציג את רקע הבעיה, הסכנה או האיום והדרישה לקיום דיון דחוף. להלן דוגמה לבקשה לדיון דחוף שהוגשה לוועדת הפנים:

 • {נושא אינפורמטיבי}
 • הסכנה הבריאותית והסביבתית הנשקפת מהרחבת בתי הזיקוק והנפט בחיפה
 • {רקע}
 • ועדת המשנה של הועדה המחוזית של תכנון ובנייה אישרה את הרחבת בתי הזיקוק והנפט ללא פרוטוקול ולאחר שהוגשו 2200 התנגדויות מקצועיות.
 • {הסכנה / האיום}
 • הסכנה לבריאות תושבי חיפה בעקבות זיהום של מפעלים מסוכנים מחד ובמקרה של אסון ורעידת אדמה או מלחמה מאידך היא חמורה. כל שכן שמדובר באזור מטרופולין חיפה שמוכה תחלואה נשימתית בעל אחוזים הגבוהים בארץ וכן תחלואת סרטן מן הגבוהים בארץ.
 • {טענה אקטואלית} 
 • בעוד יד אחת מוציאה את מתקני האמוניה המסוכנים בטענות הסכנה בעת אסון וסכנת הזיהום והבריאות לתושבים, היד השנייה מאשרת את הרחבת המפעלים המסוכנים. משמעות ההרחבה היא אסון סביבתי, בריאותי וסכנה ביטחונית ל- 600,000 תושבי מרחב חיפה.
 • {דרישה לדיון דחוף בועדה רלוונטית}
 • לאור זאת, ראוי שנושא זה יידון במסגרת דיון מהיר בועדת הפנים.

אופן בקשת הדיון הדחוף ולוגיסטיקה

 • – בקשה לדיון דחוף יכול/ה להגיש ח"כ בלבד.
 • – רצוי לרתום ח"כ מכל סיעה שיגיש את בקשה זהה על מנת להעלות את סיכויי אישור הבקשה. ככל שיותר סיעות יהיו רתומות כך ניתן יהיה לעלות את סיכויי הבקשה.
 • – יש להגיש את הבקשה דרך הח"כים עד יום ראשון בשעה 11:00 בבוקר לנשיאות הכנסת שם היא תידון ותאושר.
 • – סיכויי אישור בקשה לדיון מהיר יעלו דרמטית אם הנושא יהיה בכותרות העיתונים. ולכן יש לשלוח עם הבקשה ריכוז פרסומי תקשורת על הקמפיין.
 • – פעילות ציבורית בשבוע שלפני הגשת הבקשה הינו קריטי על מנת לעלות את הדבר לכותרות.
 • – ניתן לנצל הזדמנויות של אייטמים חופפים לקמפיין על מנת להעלות את סיכויי אישור הבקשה.
 • – מרגע אישור נשיאות הכנסת יש לקבוע תאריך לדיון תוך 10 ימים, עם זאת עד שלא נקבע תאריך לדיון המהלך לא הושלם ויש לעקוב אחר הדברים מקרוב.
 • – מרגע האישור יש לרתום כמה שיותר פעילים לבוא לדיון, הן לטובת נוכחות הפעילים, העצמתם, ולצורך ביצוע פעילויות לובי לפני ואחרי הדיון בקרב מקבלי ההחלטות.
 • – יש להגיע לדיון עם נייר עמדה מסודר אותו יש לחלק באופן מסודר לכל יושבי הדיון.
 • – יש להכין פעיל לדבר במסגרת הדיון בהתאם למטרות הקמפיין.