בניית קבוצה
בניית קבוצה
הערכה ושימור מתנדבים/ות

תחום זה חשוב לשיפור פעילות המתנדב והארגון, לשימור המתנדב, להעצמה תוך העלאת מוטיבציה, ולרענון ולימוד.

 • יש לשים דגש על:
 • – מה (תוצאות, נבחן ע"י תוכניות עבודה ומטרות)
 • – איך (תהליך, נבחן ע"י מסגרת, סביבה, יוזמה, קשרים).

חשיבות עליונה בשימור מתנדבים היא בניית הגדרת תפקיד ריאלי והצבת גבולות.

סעיפים חשובים נוספים הם:

 • – הערכה והוקרה
 • – תגמולים
 • – נוחות בלוח זמנים תלוי בארגון
 • – קידום, האצלת סמכויות
 • – עבודה בקבוצה
 • – הישגים בתפקיד
 • – מאפיינים סוציודמוגרפיים (התנדבות כחלק מהמוצא/ קהילה)
 • – "נטייה למחויבות"
 • – נסיון קודם בהתנדבות
 • – מניעים להתנדבות
 • – ציפיות ריאליות