קשרי קהילה
קשרי קהילה
שיתוף פעולה עם ארגונים

בתחילת שנת הפעילות על כל מארגן קהילתי להכין רשימה של הארגונים החברתיים והסביבתיים בקהילה שבה התא פועל כולל התארגנויות של תושבים, פעילים מרכזיים בקהילה וועדי שכונות. אלו יכולים לשמש להכוונה לשם יצירת קשר ראשוני עם קהילה רלוונטית לקמפיין. מומלץ לעשות זאת תוך מיפוי כל הקמפיינים הסביבתיים והסוגיות הסביבתיות, שמעסיקים ארגונים וגופים אחרים הפועלים באזור. במקרים רבים ניתן לחבר פעילים סביבתיים מקומיים לקמפיינים סביבתיים נוספים. הרשימה צריכה לכלול את שם הארגון, איש הקשר בו, מס' טלפון ומייל, תחום הפעילות ומאפייני הארגון. המארגן הקהילתי יכול להכין את הרשימה בעזרת המארגן הקהילתי הקודם, בשיחה עם ראשי ארגונים קהילתיים באזור התא, ומתחקיר שהמארגן הקהילתי יבצע. כאשר בתחילת השנה המארגן הקהילתי מתכנן קמפיין מסוים יחד עם הפעילים, הם יכולים להיעזר ברשימה זו כדי לברר אילו ארגונים בקהילה יכולים להיות שותפים לתא בקמפיין.

מקורות טובים לקבלת הכוונה בשלב הראשון ומידע על בעיות סביבתיות ופרוייקטים מקיימים באזור התא הם: שתי"ל, מרכז השל, אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע. חשוב להבין שלא כל ארגון יכול לסייע בכל קמפיין, ולא תמיד תהיה התאמה בעמדות לגבי הקמפיין. יש לקיים שיתוף פעולה רק עם הארגונים שיכולים להועיל לאינטרס המשותף של הקמפיין, מבלי לפגוע במטרותיו.

בתחילת השנה על המארגן הקהילתי (או על אחראי קשר עם קהילה בתא) לקיים פגישות עם ראשי הארגונים המשמעותיים בקהילה ולברר איתם את דרכי הפעולה שיש לקיים בקמפיין המשותף לארגונים.

בקמפיינים בהם יש שיתוף פעולה בין ארגונים רבים, מומלץ להקים מטה מאבק. ראשי הארגונים הקהילתיים הם בעלי ידע רב וארוך שנים עם הקמפיין הסביבתי ועם מקבלי ההחלטות שמשפעים עליו, לכן פעילי מגמה ירוקה יכולים ללמוד מהם על דרכי פעולה והגישות הנכונות לקמפיין.

מומלץ שהפגישות של מטה המאבק לא יהיו בקמפוס של התא אלא בישוב או השכונה שבו נמצאים הארגונים הקהילתיים,

מומלץ גם שראש מטה המאבק ת/יהיה ראש הארגון הקהילתי המוביל את הקמפיין בשנים האחרונות. בנוסף, הקמפיינר או הלוביסט של הקמפיין יכולים להיות אחד מהארגונים הקהילתיים המעורבים בו, אם הם מסוגלים לבצע את התפקיד בצורה מקצועית ויעילה.

הפעילות בקמפיין בו מגמה לוקחת חלק בשיתוף עם ארגונים קהילתיים צריכה להיות מוסכמת על כל הפעילים מכל הארגונים ויכולה לכלול: הפגנות, מיצגים אינטר-אקטיביים, החתמת עצומות, אירועים ציבוריים (הפנינג), פרסום באינטרנט, ישיבות פורום של נציגי הארגונים במטה המאבק, מפגשים רשמיים עם מקבלי ההחלטות ועוד. חשוב להיות ערים לכך שלעיתים ארגונים סביבתיים אחרים יכולים לעלות רעיונות לקמפיינים סביבתיים חדשים וחשובים שלא תוכננו ע"י התא לפני שיתוף הפעולה.

זכרו: "אם רוצים ללכת מהר הולכים לבד, אם רוצים להגיע רחוק הולכים יחד".