גיוס כספים
גיוס כספים
יעדי התרומות למגמה ירוקה

יעדי התרומות

  1. 1. תמיכה כללית בארגון. 2. בחירת קמפיין ייעודי ארצי או מקומי. 3. פרוייקט ארגוני.

התרומות יכולות להיות חד פעמיות/ סמסטריאליות/ שנתיות/רב שנתיות.

לרב מוגשת בקשת תמיכה מסודרת , בה מפורטים יעדי התכנית, מטרות, דרכי פעולה ותוצאות רצויות. במידה והמענק לפרויקט ניתן, דרוש דיווח על התקדמות הפרויקט. שיתוף הפעולה בין המארגנים הקהילתיים והפעילים של הפרויקט לבין מנהלת פיתוח המשאבים הכרחי וחשוב על מנת לשקף בפני התומכים של הקמפיינים השונים והארגון כולו, את חשיבות הפעילות והצלחתה. לרב בזמן סיום סמסטר א' ולקראת סיום שנת הלימודים דורשים התורמים דיווח מפורט על הפעילות השונה בכל תא ותא, ולכן מומלץ לשמור תיעוד של הפעילויות השונות הנעשות בזמן אמת, כך שיהיה הרבה יותר פשוט לאסוף את החומר לאחר כמה חודשים.

במקרים רבים התומכים השונים של מגמה ירוקה מעוניינים לראות ולפגוש את המתנדבים ולהתרשם ממקור ראשון בפעילות החשובה המתבצעת בארגון. ולרוב מפגשים כאלו ממריצים את התורמים להמשיך ולתמוך בפעילות, במיוחד לאחר שהם רואים את הנפשות הפועלות, המנהיגים הצעירים והמטרות החשובות לשמה אנו פועלים.

מה הלאה?

  1. הרחבת חוג הקרנות השותפות, צירוף קרנות חדשות והגדלת סכומי המענקים של הקיימות. תוך התמודדות עם אתגרי המציאות המשתנים בעולם הדינמי של גיוס המשאבים בכלל וזה של איכות הסביבה בישראל בפרט.
  2. שיווק ומיתוג הארגון לנראות מקסימלית- עבודה בשיתוף עם מנהל התפעול ושיתופי הפעולה, המארגנים הקהילתיים, הפעילים ודוברת הארגון. מקסום הפרסום של פעילותינו, על מנת לתת ביטוי פרונטאלי לעבודה המאומצת הנעשית במגמה ירוקה, ולקבל את התמיכה על פעילות זו.
  3. הגדלת מערך הקהילה תומכת- הגדלת התכנית (המוזכרת לעיל) המתבססת על החתמת עצומה בכל קמפיין של מגמה ירוקה והכנסתו למאגר החתימות באתר מגמה ירוקה, על ידי כך הגדלת מאגר תומכים נאמן למגמה ירוקה, ובניית תכנית אסטרטגית למערך כספים עצמאי של הארגון.
  4. בניית רשת קשרים אשר תפיץ את פעילות מגמה ירוקה ותוסיף לנראות הארגון ובכך תאפשר הגדלת בסיס התמיכה הכלכלית שלה.
  5. הפקת ופרסום קמפיין און ליין לכל קמפיין של מגמה- והפצתו ברשתות המדיה החברתית על מנת לעודד תמיכה מאומצת וקצרת טווח בקמפיין ייעודי.
  6. יצירת קשרים עם פדרציות- הרחבת אפשרויות לתמיכה ממדינות צפון אמריקה, וחיבור קהילות לפעילות מגמה ירוקה, תוך בחינת אפשרויות לקישור לסטודנטים אקטיביסטיים סביבתיים הפועלים בחו"ל.
  7. חידוד קשר עסקי- בחינת אפשרויות לחיבור העולם העסקי למגמה ירוקה, יחד עם פנייה ישירה לעובדי חברות לתמוך בפעילותינו בפרויקט כגון- שקל מול שקל ועוד.
  8. הפקת אירועים אשר יחברו את הארגון לקהלי יעד לא טריוויאלים, ויהוו מקור הכנסה נוסף של כספים עצמאיים לארגון (כדוגמת אירוע טדאקס חירייה, אירוע גיוס משאבים וכו').