קשרי ממשל
קשרי ממשל
כתיבת נייר עמדה

מהו נייר עמדה?

 • נייר עמדה הינו מסמך המייצג את עמדתו של ארגון, גוף ציבורי עמותה או אזרח ביחס לעניין או בעיה כלשהי. לנייר עמדה מספר עקרונות מנחים בהם יש להתחשב בעת כתיבתו: מטרות, תוכן, עימוד ועיצוב. בעוד עמדתנו העקרונית אינה משתנה באופן משמעותי לאורך קמפיין, נרצה להתאים את נייר העמדה, במידת האפשר, לקהל היעד. לרוב נפנה עם נייר העמדה לנבחרי ציבור אשר תשומת הלב שלהם מוגבלת בשל עומס עבודה אדיר. מכאן ששאיפתנו להפוך את נייר העמדה לאטרקטיבי ויזואלית, ובאורך מוגבל, רצוי נייר עמדה של עמוד.

מטרות

 • כתיבת נייר העמדה תעשה לאור חזון, מטרות ויעדים ברורים ביחס לקמפיין. זאת על מנת להקל עלינו להעמיד את הטיעונים הרלוונטים במסמך קצר אך חשוב שכזה.
 • האתגר בכתיבת נייר עמדה הוא לשנות את זווית ההתבוננות של נבחר הציבור על הבעיה שהעלנו.
 • שאיפתנו היא לשנות את המסגרת דרכה מסתכל קהל היעד על המציאות תוך שינוי המסגרת וזווית ההסתכלות הנוכחית אותה אנו רוצים לשנות.

תוכן

 • "התוכן הוא המלך"- חשיבות נייר העמדה הינה קריטית! ומהווה את הצעד הראשון בהנגשת הנושא לנבחרי הציבור.  נייר העמדה חייב להיות תמציתי, בהיר ופשוט בשפתו, מביע את דחיפות ובהילות. יש להסביר מושגים, ראשי תיבות והגדרות מקצועיים. יש להשתמש במושגים אותם ניתן לדמיין.
 • עלינו תחילה, לתאר את המציאות הבעייתית ואת השקפת העולם המקדמת רעיון זה בפסקה קצרה – לזה קוראים "מסגור" (framing) . יש לעשות זאת באופן אובייקטיבי יחסית, תוך ניסיון להביא אסמכתא אקדמית.
 • לאחר מכן יש להציג את הבעיות העולות 'ממסגור' זה –בעיות בהיבטיים כלכליים, בריאותיים, ביטחוניים חברתיים וסביבתיים בסדר זה. פסקה זו צריכה להיות בינונית באורכה וחייבת להדגיש את חומרת הבעיות.
 • כעת יש להציג מסגרת/זווית ראייה חדשה לפתרון בעיית המציאות, להוכיח מדוע זו דרך ההסתכלות היחידה על המציאות – יש להדגיש את פתרונות האפשריים לבעיות שהיעלנו בהיבטיים כלכליים, בריאותיים, ביטחוניים, חברתיים וסביבתיים.
 • לסיכום לאחר שהצגנו את המציאות הקיימת יש להציג דרישות להמשך טיפול בנושא וכמובן לציין על מי מוטלת האחריות לטיפול.

עימוד, עיצוב וטיפים

 1. – לדבוק בקו עיצוב אחיד.
 2. – לכתוב תאריך.
 3. – להשתמש בדף העיצוב של מגמה ירוקה.
 4. – לספק פרטי איש קשר לנושא.
 5. – להדגיש משפטי מפתח.
 6. .- לחלק את המסמך לתת נושאים לפי רלוונטיות.
 7. – לספק הפניות למקור הידע.
 8. – לקרוא את נייר העמדה כאילו הייתם קהל היעד בקריאה ראשונה, ולתקן!