בניית קבוצה
בניית קבוצה
מהם המניעים להתנדבות

חשוב שעבור כל פעיל/ה תתקיים התאמה בין המניע להתנדבות – העשייה עצמה – והתגמול. 

מהו מניע? כוח אשר דוחף לפעולה במצב של חוסר על מנת לספק צורך.

חסך ← צורך ← רצון לסיפוק הצורך ← התנהגות ← סיפוק ←איזון

קיימות מגוון סיבות שמניעות מתנדבים/ות להתגבר על המכשולים הניצבים בפניהם/ן ולהגיע אל הפעילות ההתנדבותית. המניעים להתנדבות מתחלקים ל: זולתי (אלטרואיסטי)/ עצמי (סיפוק, הערכה, רכישת ניסיון)/ עצמי חברתי (השתייכות)

חשוב להבין את המניע של כל מתנדב/ת על מנת שנוכל להתאים לו/ה את התפקיד בתוך פעילות התא שתענה לציפיות שלו/ה מההתנדבות ב"מגמה ירוקה". נבדוק מה היה המניע הראשוני להתנדבות ונתאים את ההכרה בפעילות (התגמול). אם נשתמש במניעים (הנסתרים או הגלויים), נוכל להתאים את אופן התגמול וכך להאריך את תקופת ההתנדבות.

דוגמאות למניעים להתנדבות

  • – תדמית הארגון (ארגון המשדר תדמית רצינית ימשוך יותר אנשים)
  • – ביטוי אישי (המתנדב מקבל במה לפעול דרכה)
  • – אמונה בנושא (הזדהות עם מטרה)
  • – אמונה ביכולת לשנות
  • – שיקולים חברתיים
  • – שיקולים מקצועיים (רווח אישי למתנדב)
  • – נוחות (קרוב לבית, שעות גמישות)