קשרי קהילה
קשרי קהילה
עקרונות שיתוף פעולה עם הקהילה

מגמה ירוקה הוא ארגון אקטיביסטי הפועל לשינוי קבלת החלטות בנושא הסביבתי-חברתי במדינה. מניסיון רב השנים של הארגון אנו יודעים שלא יכולה להיות הצלחה בקמפיינים סביבתיים ללא שיתוף פעולה בין ארגונים שונים. לכן יש לשים דגש על שיתוף של התושבים והארגונים הקהילתיים בעלי האינטרס בקמפיינים המקומיים או הארציים בהם מגמה ירוקה לוקחת חלק.

לשיתוף פעולה עם ארגונים והתארגנויות קהילתיות יתרונות רבים: התמקצעות והתייעלות של הארגונים הקהילתיים, מחזק את המסר שמגמה ירוקה מעבירה בקמפיין בכך שהוא הופך למחובר יותר לקהילה ולציבור, והכי חשוב: שיתוף הפעולה מחזק את הקמפיין עצמו בכך שאזרחים/ות וארגונים שונים ומגוונים פועלים ביחד כדי לקדם אותו.

עקרונות של שיתוף פעולה עם הקהילה:

  • ערכים – מגמה ירוקה הוא ארגון אקטיביסטי בקהילה, שחבריו מחזקים את הכוח הסביבתי האקטיביסטי. קהילת הסטודנטים היא הקהילה המיידית של התא, וקהילות מקומיות הן הקהילות הרחבות, החיבור מעצים ומחזק את הקמפיינים.  
  • חזון – הציבור משפיע בהמוניו על קבלת החלטות לקידום שינוי סביבתי בישראל, פעילי מגמה ירוקה הם הגורם המניע המרכזי בתהליך.
  • מטרה – יצירת שינוי סביבתי באמצעות קמפיינים ממוקדי נושא.
  • יעדים – התמקצעות והקניית כלים, קיום פעילויות ציבוריות בשיתוף הקהילה.
  • משאבים – כל פעילי מגמה ירוקה, מהפעיל בתא עד למנהל תא ארצי- יפעלו על פי הערכים הקהילתיים.

בשל חשיבות הנושא, מומלץ כי בכל תא יהיה פעיל מרכזי המוגדר כאחראי על קשר עם הקהילה בקמפיינים השונים. בשל הייחודיות של כל תא והדינמיות של הפעילים בתאים, גם מארגן קהילתי או בעל תפקיד אחר בתא, יוכלו להיות האחראיים בנושא זה.