קשרי ממשל
קשרי ממשל
קשרי ממשל במגמה ירוקה

לובי הינה אסטרטגיית פעולה העושה שימוש במנופי לחץ שונים על מקבלי החלטות לצורך השפעה על מדיניות.

בניגוד לאסטרטגיות פעולה שונות כמו חינוך, משפט, אקטיביזם ותקשורת, לובינג הוא אמצעי שינוי ישיר העושה שימוש בכלים הישירים העומדים לרשותנו במדינה. למשל – פעילות ציבורית מוכוונת למקבלי החלטות, פעילות ציבורית בכותלי הכנסת או המועצה העירונית, קמפיין שליחת מכתבים או מיילים למקבלי החלטות, פגישות עם מקבלי החלטות ויועציהם (פורמאליים ובלתי פורמאליים כאחד), כתיבת מכתבים, ניסוח ניירות עמדה, השתתפות בדיוני הכנסת ובוועדות, הנגשת מידע ועוד.

קשרי ממשל במגמה ירוקה – לובי הוא פעילות ציבורית (ולהפך..)

  • תפקיד הלובי במגמה ירוקה הוא להביא את הלחץ הציבורי המופק בקמפיינים של הארגון – מהרחוב אל סף דלתם של נבחרי הציבור. לגרום להם להתמודד עם העובדות והדרישות באופן בלתי אמצעי.
  • הלובי מכוון ומתזמן את פעילויות הארגון כך שהן תהיינה רלוונטיות ומפיקות תוצאות באופן שהוא מתאם אותן עם נושאים שעולים לדיון ע"י נבחרי הציבור עצמם.

למה זה חשוב?

השלטון המקומי וכנסת ישראל מהווים את שדרת השלטון של המדינה והם בעלי סמכויות רבות המשפיעות על הסביבה: תכנון ובניה, טיפול בשטחים פתוחים בעיר, פיקוח על עסקים מזהמים, תחבורה, פסולת, מים וביוב, חינוך סביבתי ועוד.