מכתב ארגוני הסביבה לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין

 

לכבוד: ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה

הנדון: תמיכתך בהגנה על החופים – קידום התיקון לחוק החופים

 

אנו הח"מ, נציגי ארגונים ופעילי סביבה שחברו יחד במטרה לקדם את שמירת החופים בארץ, פונים אליך בזאת בשל הצורך הדחוף לקדם את הצעת החוק לתיקון לחוק החופים. מדובר בחקיקה בעלת חשיבות עליונה, שמטרתה לשמר עד כמה שניתן את המעט שנותר מרצועת החוף בישראל מפני בנייה ופיתוח בלתי מבוקרים, ולהבטיח כי החופים יוכלו להמשיך ולשרת את כלל הציבור.

 

על חופי ישראל קיימות למעלה מ- 50 תכניות לבנייה שאושרו לפני יותר מ- 20 שנים. מדובר בתכניות למלונאות מסוגים שונים, למגורים ולתשתיות, והן מאיימות על שלמות החופים שלנו ועל אפשרות הציבור ליהנות מהם.

 

הצעת החוק באה להבטיח שתיעשה בחינה מחדש של תכניות ישנות שטרם בוצעו לאורך החופים, על ידי הועדה לשמירת הסביבה החופית. במידה ויימצא כי נכון להכניס בתכנית שינויים, הצעת החוק מאפשרת, כדי שלא לפגוע בבעלי הזכויות בשטח אך גם שלא להכביד על הקופה הציבורית, ביצוע של ניוד זכויות מתחום התכנית לחלקים אחרים במחוז, דבר שלא מוסדר כיום בחוק. זהו הפתרון המיטבי לתיקון החלטות תכנוניות הפוגעות בחופים, ולשמירה על איכות חיי הציבור הרחב.

 

אנו סמוכים ובטוחים כי בידך הכוח להירתם ולהוביל את תיקון החקיקה החשוב הזה.

נודה לך מאוד אם תיאות לפגוש את נציגי הארגונים ולדון בנושא.

 

  בברכה,

 

 

 
איריס האן,

מנכ"לית החברה להגנת הטבע

 

עו"ד עמית ברכה,

מנכ"ל אדם טבע ודין

מור גלבוע,

מנכ"ל מגמה ירוקה

ערן בנימיני,

מנכ"ל חיים וסביבה

מאיה יעקבס,

מנכ"לית צלול

 

ים חופשי

מצילים את חוף בצת

לא בונים בית באכזיב