הממשלה מקדמת תיקון לחוק רישוי עסקים שבו מבקשת לקחת מהרשויות המקומיות את הסמכות לטפל ברישוי עסקים "בעלי חשיבות לאומית" ובכך, נוטלת מאיתנו, התושבים, כלי חשוב להיות מעורבים במה שעשוי להשפיע על החיים שלנו. משרד ראש הממשלה מקדם החוק בעקבות המאבק בחברת ״חיפה כימיקלים״ ורצונה להמשיך ולייבא אמוניה לישראל באופן שיסכן את תושבי מפרץ חיפה.
שלחו עכשיו בלחיצת כפתור מכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה האחראי לקידום החוק בדרישה לביטול הצעת החוק.
376
500
שלום רב,
בימים האחרונים הובהר לנו כי משרד ראש הממשלה, באמצעותך, מקדם את התיקון לחוק רישוי עסקים לעסקים שיוגדרו כבעלי חשיבות לאומית.
עוד נמסר לנו על ידי חברי כנסת שעימם שוחחנו כי הרקע לחקיקה הוא בשל מאבקה של עירית חיפה להוצאת מיכל האמוניה ממפרץ חיפה.

מחר אמור החוק לעלות להצבעה במליאה בלחצים שאתם מפעילים בניגוד לעמדת גורמים רבים וכן לעמדת השותפות הקואליציוניות שלכם.

אנו, תושבי מפרץ חיפה המודאגים, מצפים ממשרד ראש הממשלה לדאוג בראש ובראשונה לאיכות חייהם של תושבי מפרץ חיפה.
החוק המוצע על ידיכם יהווה מדרון חלקלק ופתח לבעלי מפעלים נוספים לזכות בהקלה מהרגולטור על גבם של התושבים.
בכל שבעים שנות המדינה לא היה צורך לחוקק חוק מיוחד למפעלים בעלי חשיבות לאומית ואין בו צורך גם היום.
חקיקה פרסונלית היא פסולה בכל היבט ובפרט שהליך החקיקה מתבצע בבהילות ללא כל דיון מעמיק.
מיליון תושבי מטרופולין חיפה הם החשיבות הלאומית שצריכה להיות לנגד עיניכם ולא חוקי עזר למפעלים עבריינים ומסוכנים. לפיכך, אנו קוראים לך: הסירו את החוק עד לקיום דיון ראוי ויסודי בו.
שלום רב,
משיחות שקיימו בימים האחרונים תושבים מחיפה והקריות עם חברי כנסת הובהר לנו כי משרד ראש הממשלה, באמצעותך, מקדם את התיקון לחוק רישוי עסקים לעסקים שיוגדרו כבעלי חשיבות לאומית.
עוד נמסר לנו על ידי חברי כנסת שעימם שוחחנו כי הרקע לחקיקה הוא בשל מאבקה של עירית חיפה להוצאת מיכל האמוניה ממפרץ חיפה.
אנו , תושבות מפרץ חיפה המודאגות, מצפים ממשרד ראש הממשלה לדאוג בראש ובראשונה לאיכות חייהם של תושבי מפרץ חיפה.
החוק המוצע על ידיכם יהווה מדרון חלקלק ופתח לבעלי מפעלים נוספים לזכות בהקלה מהרגולטור על גבם של התושבים.
בכל שבעים שנות המדינה לא היה צורך לחוקק חוק מיוחד למפעלים בעלי חשיבות לאומית ואין בו צורך גם היום.
חקיקה פרסונלית היא פסולה בכל היבט ובפרט שהליך החקיקה מתבצע בבהילות ללא כל דיון מעמיק.
מיליון תושבי מטרופולין חיפה הם החשיבות הלאומית שצריכה להיות לנגד עיניכם ולא חוקי עזר למפעלים עבריינים ומסוכנים. לפיכך, אנו דורשות כי תפעל באופן מיידי לביטול הצעת החוק ותימנעו מקידומו.