דיגיטל

הפייסבוק ויתר הרשתות החברתיות הם ידידם הטוב ביותר של המהפכנים החברתיים והסביבתיים - דרך הרשתות החברתיות המאבקים חודרים אל לב ההמונים

פרטים אישיים:
בוער בי להתמחות:
מכללת תל חי - עצירת קידוחי הנפט ברמת הגולן */ ?> איפוס