דוברות

התקשורת היא המפתח להגברת ההשפעה על דעת הקהל ומקבלי ההחלטות

פרטים אישיים:
בוער בי להתמחות:
מכללת תל חי - עצירת קידוחי הנפט ברמת הגולן */ ?> איפוס