קשרי ממשל

פעילות קשרי הממשל מגיעה אל מוקדי קבלת ההחלטות ומביאה את הקמפיין לשינוי סביבתי-חברתי, אל מסדרונות הכנסת, ועדות התכנון והרשויות המקומיות

פרטים אישיים:
בוער בי להתמחות:
מכללת תל חי - עצירת קידוחי הנפט ברמת הגולן */ ?> איפוס